Ιστορίες

Αλλαγή ποσού διατροφής και επικοινωνίας με ΥΑΣ και οικογενειακή διαμεσολάβηση του ADR point

Αλλαγή ποσού διατροφής και επικοινωνίας με ΥΑΣ και οικογενειακή διαμεσολάβηση του ADR point

Τα μέρη, πρώην σύζυγοι, είχαν διαφορές σε θέματα επικοινωνίας, επιμέλειας και διατροφής. Η σύζυγος άσκησε αγωγή κατά του συζύγου και τα μέρη συμφώνησαν από κοινού να διεξαχθεί η ΥΑΣ με διαμεσολαβητή του ADR point. Τα μέρη κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας αποφάσισαν και με την παρότρυνση των νομικών τους παραστατών να προχωρήσουν στην επίλυση των διαφορών τους με διαμεσολάβηση

Αγωγή διανομής λόγω οικογενειακής διαφοράς αδελφών βρίσκει λύση με διαμεσολάβηση του ADR point

Αγωγή διανομής λόγω οικογενειακής διαφοράς αδελφών βρίσκει λύση με διαμεσολάβηση του ADR point

Τα μέρη της διαφοράς συμφώνησαν από κοινού να χρησιμοποιήσουν τον φορέα ADR point για τη διεξαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) μετά από αγωγή διανομής ενός ακινήτου που υπέβαλε ο ένας αδελφός. Η ΥΑΣ οδήγησε στη συνέχιση της διαμεσολάβησης στην οποία, μετά από οκτώ ώρες συζήτησης τα δύο μέρη συμφώνησαν στην επίλυση του αντικειμένου της αγωγής και επέκτειναν τη συμφωνία τους σε ανταλλαγή μεριδίων και σε άλλα κοινά περιουσιακά τους στοιχεία, ενώ έκαναν και ένα βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεών τους

ADR point: μια ακόμη επιτυχημένη διαμεσολάβηση σε οικογενειακή διαφορά

ADR point: μια ακόμη επιτυχημένη διαμεσολάβηση σε οικογενειακή διαφορά

Μια ακόμη διαμεσολάβηση ολοκληρώθηκε χθες με επιτυχία στο Κέντρο Διαμεσολάβησης ADR point που αφορούσε αυτή τη φορά σε οικογενειακή διαφορά δύο πρώην συζύγων. Οι δικηγόροι των μερών Ευγνωσία Ραφτοπούλου & Έρση Φωτοπούλου ...

Επίλυση Διασυνοριακής Διαφοράς με Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

Επίλυση Διασυνοριακής Διαφοράς με Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμη ηλεκτρονική διαμεσολάβηση από το ADR point. Η υπόθεση αφορούσε διαφορά μεταξύ Ελλήνων μισθωτών και Μεσιτικής Εταιρίας στη Σκωτία. Το μισθωμένο ακίνητο δεν πληρούσε τους όρους μίσθωσης, είχε...