Ανακοινώσεις

Το ADR point παρέχει τεχνογνωσία για τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Το ADR point παρέχει τεχνογνωσία για τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ΗΕΔ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί εδώ και μήνες ένα μεγάλο project με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών που έχει δημιουργηθεί με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 524/2013 για την εξωδικαστική και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών. 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Η υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού χρειάζεται ένα ΚΛΙΚ. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ της όμως εξαρτάται από όσα χρειάζεται να γίνουν πριν και μετά απ'αυτό! Στο ADR point δημιουργήσαμε έναν ειδικό μηχανισμό υποδοχής για την προετοιμασία υπαγωγής της επιχείρησής σας στο νέο νόμο διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για ...

10 προτάσεις του ΣΕΔΙ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών

10 προτάσεις του ΣΕΔΙ για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεσολαβητών παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου στην ακρόαση φορέων στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Γερουσίας παρουσία του αρμόδιου υπουργού, των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων, πολλών βουλευτών μελών της επιτροπής και...