Πλεονεκτήματα Διαμεσολάβησης


Πλεονεκτήματα διαμεσολάβησης

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία η οπαία έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα. Αυτό είναι και ο λόγος που τη χρησιμοποιούν με μεγάλη συχνότητα σε ιδιωτικές και εταιρικές υποθέσεις σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού και μάλιστα με θεαματικά ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 90%! Ξεχωρίσαμε για εσάς κάποια από αυτά τα πλεονεκτήματα .


Εθελοντική διαδικασία

Τα μέρη προσέρχονται ελεύθερα στη διαμεσολάβηση και μπορούν επίσης ελεύθερα να αποχωρήσουν από αυτήν σε οποιοδήποτε χρονικό της σημείο,  χωρίς να αιτιολογήσουν αυτή τους την απόφαση.


Τα μέρη αποφασίζουν το αποτέλεσμα 

Τα μέρη έχουν τον έλεγχο για το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Η συμφωνία θα είναι αποτέλεσμα της δικής τους συνεννόησης και θα περιλαμβάνει μια λύση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους. 


Ταχύτητα

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία με μικρή χρονική διάρκεια. Από λίγες ώρες μέχρι λίγες μέρες για τις περισσότερες διαφορές. Οι περισσότερες διαμεσολαβήσεις που αφορούν σε απλές διαφορές επιλύονται συνήθως εντός της ίδιας ημέρας σε αντίθεση με τις πολυετείς δικαστικές διαδικασίες.


Ευέλικτη διαδικασία

Η διαμεσολάβηση είναι μια ευέλικτη διαδικασία χωρίς αυστηρούς δικονομικούς κανόνες. Δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι νομικοί ισχυρισμοί και το αποδεικτικό υλικό, όσο η διάθεση των μερών να συμφωνήσουν σε μια κοινή λύση και να απαλλαγούν από τη μεταξύ τους εκκρεμότητα. Για αυτό και ως μέρος της λύσης, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν κάτι που δεν έχει σχέση με την υπό συζήτηση διαφορά.  


Δεν υπάρχουν νικητές & ηττημένοι

Η διαμεσολάβηση έχει ως στόχο την ικανοποίηση των συμφερόντων και των αναγκών και των δύο μερών. Με την επίτευξη συμφωνίας δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι όπως συμβαίνει με μια δικαστική απόφαση.


Οδηγεί στη διατήρηση καλών σχέσεων

Οι συμφωνίες που επιτυγχάνονται με τη διαμεσολάβηση προσφέρονται περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί στο μέλλον μια βιώσιμη επαγγελματική & φιλική σχέση μεταξύ των μερών.


Αμεροληψία & Ουδετερότητα

Ο διαμεσολαβητής είναι τρίτο πρόσωπο σε σχέση με τα μέρη, είναι ουδέτερος, αμερόληπτος, ανεξάρτητος σε σχέση με τα μέρη και τη διαφορά και δεν έχει κανένα απολύτως συμφέρον από το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης. Ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής των μερών.


Εμπιστευτικότητα & Απόρρητο

Η διαδικασίαέχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν τηρούνται σε αυτήν πρακτικά. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας.


Εκτελεστός τίτλος

Το πρακτικό συμφωνίας μιας επιτυχημένης διαμεσολάβησης μπορεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε από τα δύο μέρη να κατατεθεί στη γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου και να γίνει τίτλος εκτελεστός, δηλαδή μια απόφαση που μπορεί να εκτελεστεί, όπως συμβαίνει με τις δικαστικές αποφάσεις!

 


Χαμηλό κόστος

Το κόστος της διαμεσολάβησης είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό της δικαστικής αντιδικίας λόγω των χαμηλών αμοιβών και της μικρής χρονικής διάρκειας της διαδικασίας


Ρωτήστε το ADR point

Κάθε διαφορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά γιατί αφορά σε μια ξεχωριστή περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφορά σας μπορείτε να κάνετε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο, να συμπληρώσετε και να μας στείλετε τη σχετική φόρμα.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣΠερισσότερες πληροφορίες

Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε ή θέλετε κάποια επιπλέον διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους πολλούς τρόπους που έχουμε στη διάθεσή σας.