Διαμεσολαβητές


Δεξιότητες & προϋποθέσεις

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν διαδικασίες διαμεσολάβησης πρέπει να είναι ουδέτερα, ανεξάρτητα και αμερόληπτα σε σχέση με τα μέρη της διαφοράς, να έχουν ειδική εκπαίδευση, δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.


Διαμεσολαβητές ADR point

Το ADR point διασφαλίζει όλες τις απαιτήσεις ποιότητας αναθέτοντας την επίλυση των διαφορών σε  διαμεσολαβητές που είναι εκπαιδευμένοι από φορείς του εξωτερικού και  διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και σε έμπειρους ξένους διαμεσολαβητές όταν αυτό χρειάζεται σε διασυνοριακές διαφορές.


Αμεροληψία & δεοντολογία

Οι διαμεσολαβητές δεσμεύονται από αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας ως προς  την άσκηση των καθηκόντων τους και ειδικότερα απά το νόμο 3898/2010, τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών (ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011) και τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών.


Διαφάνεια & αξιολόγηση

Στο ADR point πιστεύουμε στη διαφάνεια και στην αξιολόγηση. Τα  μέρη της διαφοράς που επιλέγουν τις υπηρεσίες του ADR point θα ενημερώνονται για τα στοιχεία και το αναλυτικό προφίλ του διαμεσολαβητή που θα ασχοληθεί με την επίλυση της διαφοράς τους και αν το επιθυμούν μπορούν να στείλουν στο ADR point σχόλια αξιολόγησης των διαμεσολαβητών με τους οποίους συνεργάστηκαν. 


Σημεία Επίλυσης

Αναζήτηση Συνεργατών

Το ADR point διαθέτει σημεία επίλυσης ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ώστε να κάνει εύκολη την πρόσβαση στις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Βρείτε τους συνεργάτες μας επιλέγοντας την πόλη που ζείτε.