Βιβλιοθήκη

Το ADR point έχει οργανώσει μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη την οποία μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιούν όλοι όσοι επισκέπτονται τον ιστότοπο του Κέντρου, αντλώντας πληροφόρηση και γνώσεις μέσα από χρήσιμα έντυπα για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών που εκδίδουν διάφοροι οργανισμοί, φορείς και κέντρα ΕΕΔ και που είναι αναρτημένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Εικόνες και Αρχεία

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών για διαφορές χαμηλής αξίας

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών για διαφορές χαμηλής αξίας