Υποβολή Αίτησης
για Διαπραγματεύσεις

Αποστολή Υπόθεσης

// Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΑΣ

// ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ


Παρέχω στο ADR point τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με τις πληροφορίες της παραπάνω αίτησης για διαμεσολάβηση, γνωρίζοντας τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπει ο Ν. 2472/1997 καθώς και όσα προβλέπει ο Ν. 3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. (Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Τήρηση Αρχείου/Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Αρ. Πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/3188/1-11-2017)