Αίτηση Διαμεσολάβησης από Τράπεζα/Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων

Προς το ADR pointΣας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον/τηνπροκειμένου να του/της μεταφέρετε την πρόσκλησή μας να ρυθμίσει οφειλή του/της προς την τράπεζά μας/εταιρεία μας μέσω της διαδικασίας και του Κανονισμού Διαμεσολάβησης του ADR point.Με Εκτίμηση