Αίτηση Διαμεσολάβησης
για Ρύθμιση Τραπεζικών Οφειλών

Προς το ADR point

Σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τις παρακάτω τράπεζες/εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (του ν. 4354/2015) προκειμένου να τους μεταφέρετε το αίτημά μου να ρυθμίσω τις παρακάτω οφειλές μου προς αυτές μέσω της διαδικασίας και του Κανονισμού Διαμεσολάβησης του ADR point.


// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ


// Στοιχεία Δικηγόρου (προαιρετικά)


// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ

Συμπληρώστε παρακάτω τις οφειλές* τις οποίες επιθυμείτε να ρυθμίσετε προς οποιαδήποτε τράπεζα/εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Στη διαδικασία διαμεσολάβησης μπορεί να υπαχθεί και οποιαδήποτε οφειλή σας η διευθέτηση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων.


Οφειλή 1
Παρέχω στο ADR point τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με τις πληροφορίες της παραπάνω αίτησης για διαμεσολάβηση, γνωρίζοντας τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπει ο Ν. 2472/1997 καθώς και όσα προβλέπει ο Ν. 3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. (Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Τήρηση Αρχείου/Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Αρ. Πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/3188/1-11-2017)


Πριν υποβάλετε την αίτηση μπορείτε να ελέγξετε ξανά την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε. Αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων σας & των οφειλών που θέλετε να ρυθμίσετε πατήστε

 


Για τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@adrpoint.gr ή καλέστε στο 2310510005 για ολόκληρη την Ελλάδα.