Ετήσιες Εκθέσεις


Ετήσιες Εκθέσεις

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας του ADR point. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) τα σχετικά αρχεία για την προσωπική σας πληροφόρηση. Η πρώτη έκθεση θα αφορά την δραστηριότητα του έτους 2016 και θα αναρτηθεί στις αρχές του 2017.

Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων Κέντρου ADR point