Ετήσιες Εκθέσεις


Εκθέσεις Πεπραγμένων Κέντρου ADR point

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη δημοσίευση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριότητας του ADR point. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) τα σχετικά αρχεία για την προσωπική σας πληροφόρηση.

Έκθεση περιόδου 2016-2018