Τομείς Διαπραγματεύσεων

Το ΑDRpoint παρέχει υπηρεσίες διαπραγμάτευσης για λογαριασμό εταιρειών και φυσικών προσώπων σε μια μεγάλη κλίμακα θεμάτων εμπορικής και οικονομικής φύσης όπως,

 • η επίλυση εγχώριων & διασυνοριακών εμπορικών διαφορών,
 • οι συμφωνίες συγχώνευσης και εξαγοράς εταιρειών
 • η επίτευξη συμφωνιών επιχειρηματικής συνεργασίας,
 • η αναδιάρθρωση εταιρικών και τραπεζικών χρεών,
 • η πρόσβαση σε αγορές με αποκλειστικότητα διάθεσης,
 • οι οικονομικές συμφωνίες με πιστωτές,
 • η επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο,
 • οι διαφορές μεταξύ εμπορικών εταίρων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο,
 • η επίτευξη μεγάλων συμφωνιών προμήθειας και διάθεσης προϊόντων & υπηρεσιών,
 • οι συμφωνίες για πακέτα αμοιβών υψηλόβαθμων στελεχών,
 • η διαχείριση των συνεπειών εταιρικής χρεοκοπίας κ.ά.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ