Συνδρομή σε Διαπραγματεύσεις

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΔιαπραγματευόμαστε καθημερινά

Η ανάγκη για διαπραγμάτευση υπάρχει καθημερινά σε πολλά επίπεδα και σε διαφορετικές συνθήκες. Κάθε φορά που κάποιο θέμα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ή διαφοράς μεταξύ δύο ιδιωτών ή εταιρειών, το πρώτο βήμα για την επίλυση του προβλήματος είναι η διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την απλή ή σύνθετη φύση της διαφοράς, που μπορεί να είναι από μια μεγάλη εταιρική σύγκρουση μέχρι μια συνηθισμένη μισθωτική διένεξη που συναντάμε καθημερινά στις αίθουσες των δικαστηρίων.


Η διαπραγμάτευση είναι επιστήμη & τέχνη!

Η διαπραγμάτευση είναι μια επιστήμη με θεωρία και πράξη, με μεθόδους διαχείρισης και ειδικές τεχνικές, με δομή και διαδικασίες. Χρειάζεται καλή προετοιμασία, ετοιμότητα στις προτάσεις, στόχους, ευελιξία, δεξιότητες για την αποφυγή των τεχνικών της άλλης πλευράς, σχεδιασμό λύσεων, παραχωρήσεις, έλεγχο συναισθημάτων και πολλά ακόμη. Για αυτό και πολλοί λένε πως η διαπραγμάτευση είναι τέχνη.   


Ειδικοί διαπραγματευτές

Σε χώρες του εξωτερικού είναι συχνό φαινόμενο τα μέρη να χρησιμοποιούν ειδικούς διαπραγματευτές που βρίσκονται μαζί τους κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, τους συμβουλεύουν σε κάθε στάδιο της διαπραγμάτευσης, γνωρίζουν πως να διαχειριστούν τα αισθήματα και τα αιτήματα της άλλης πλευράς και έχουν την εμπειρία να καταλήξουν σε μια συμφέρουσα συμφωνία που θα γίνει αποδεκτή και σεβαστή χωρίς να δημιουργεί την εικόνα της ήττας στο άλλο μέρος.


Αμοιβή

Η αμοιβή αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στην εταιρεία ή τον ιδιώτη και τον διαπραγματευτή που θα αναλάβει την υπόθεση. Συνήθως περιλαμβάνει το κόστος των εξόδων (αν χρειάζονται μετακινήσεις, διαμονή κλπ), μια αμοιβή για τη διαχείριση της υπόθεσης (αμοιβή διαπραγμάτευσης - negotiation fees) και μια ποσοστιαία επιβράβευση στην περίπτωση επίλυσης της διαφοράς ή επίτευξης της συμφωνίας (success fee).


Υποβολή αίτησης διαπραγμάτευσης

Εαν θέλετε να σας συνδράμει το ADR point στη διαπραγμάτευση μιας υπόθεσής σας, όποια και αν είναι η φύση της (τραπεζική, οικονομική, μισθωτική, κληρονομική κλπ), συμπληρώστε τη σχετική φόρμα κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο