Βιβλιοθήκη

Το ADR point έχει οργανώσει μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στην οποία μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι επισκέπτες του, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη ενημέρωση και περισσότερες γνώσεις γύρω από την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Περιλαμβάνει έντυπα που εκδίδουν διάφοροι οργανισμοί και φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού τα οποία είναι αναρτημένα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Εικόνες & Αρχεία

Καθημερινές ιστορίες καταναλωτών Ενημερωτικό έντυπο

Καθημερινές ιστορίες καταναλωτών Ενημερωτικό έντυπο

Renting a car in Europe

Renting a car in Europe

Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών

Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών

Υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος της ΕΕ

Υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος της ΕΕ

Αγοράσατε ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες;

Αγοράσατε ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες;

Έχετε πρόβλημα με έμπορο του εξωτερικού;

Έχετε πρόβλημα με έμπορο του εξωτερικού;

Πέσατε θύμα μιας παραπλανητικής διαφήμισης;

Πέσατε θύμα μιας παραπλανητικής διαφήμισης;

Υπογράφετε σύμβαση καταναλωτικής πίστης;

Υπογράφετε σύμβαση καταναλωτικής πίστης;

Επιστρέφετε κάτι που αγοράσατε ηλεκτρονικά;

Επιστρέφετε κάτι που αγοράσατε ηλεκτρονικά;

#Digital Market in Greece Ευρωπαϊκή Επιτροπή

#Digital Market in Greece Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ταξιδεύεις με πλοίο; Μάθε τα δικαιώματά σου

Ταξιδεύεις με πλοίο; Μάθε τα δικαιώματά σου

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματά σου

Ταξιδεύεις με αεροπλάνο; Μάθε τα δικαιώματά σου

Railways Passenger Rights European Commission

Railways Passenger Rights European Commission

Air (plane) Passenger Rights European Commission

Air (plane) Passenger Rights European Commission

Maritime Passenger Rights European Commission

Maritime Passenger Rights European Commission

Coach (Bus) Passenger Rights European Commission

Coach (Bus) Passenger Rights European Commission