Νομοθεσία για τη Διαμεσολάβηση


Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αρχεία με τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών και ενημερώνεται τακτικά με νέους νόμους, υπουργικές αποφάσεις αλλά και Οδηγίες & Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε (download) όποιο αρχείο επιθυμείτε για την προσωπική σας πληροφόρηση.