Υποβολή Online Αναφοράς Καταναλωτή

 

e-ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Κάντε κλικ στην παραπάνω εικόνα και "κατεβάστε" την ηλεκτρονική pdf φόρμα αναφοράς  σε επεξεργάσιμη μορφή και στείλτε την ηλεκτρονικά στο consumer.disputes@adrpoint.gr, με fax (+30 2310 512612) ή ταχυδρομικά Τσιμική 7, 546 25 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ONLINE

Αν θέλετε να υποβάλετε αναφορά ακόμη πιο εύκολα & γρήγορα συμπληρώστε όλα τα πεδία της παρακάτως φόρμας οnline και πατήστε υποβολή.

// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Όσα περισσότερα και πιο ακριβή στοιχεία συμπληρώσετε παρακάτω τόσο ευκολότερη και ταχύτερη θα είναι η διαδικασία επικοινωνίας του ADR point με τον προμηθευτή και η επεξεργασία της αναφοράς που έχετε υποβάλει.

// Με ποιον τρόπο αγοράσατε το προϊόν/υπηρεσία από τον προμηθευτή;

// Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει η διαφορά σας με τον προμηθευτή;

// Πότε έγινε η συναλλαγή σας με τον προμηθευτή (ημερομηνία);

// Πότε υποβάλατε για πρώτη φορά το παράπονό σας προς τον προμηθευτή για το συγκεκριμένο θέμα (ημερομηνία);

// Περιγράψτε το προϊόν/υπηρεσία που αγοράσατε από τον προμηθευτή:

// Πριν από την παρούσα αναφορά, κάνατε κάποια προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς σας απευθείας με τον προμηθευτή;

// Εκκρεμεί η παρούσα διαφορά ενώπιον δικαστηρίων από ενέργεια δική σας ή του προμηθευτή;

// Υποβλήθηκε και εξετάσθηκε (ή εξετάζεται) η παρούσα διαφορά από άλλον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών;

// Ποια είναι (ή θεωρείτε πως είναι, στην περίπτωση άυλης αξίας) η χρηματική αξία της διαφοράς σας με τον προμηθευτή; (σημειώστε ποσό σε €)

// Περιγράψτε παρακάτω με τρόπο συνοπτικό το ιστορικό της διαφοράς σας με τον προμηθευτή: *

// Τι επιθυμείτε από τον προμηθευτή;

// Σχετικά έγγραφα

Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε έγγραφα κρίνετε χρήσιμα για την επίλυση της διαφοράς σας (πχ αναλυτικότερο σημείωμα για την υπόθεση/αντίγραφο συμφωνίας-σύμβασης/απόδειξη αγοράς/φωτογραφίες κλπ), σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ADR point, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση consumer.disputes@adrpoint.gr ή ακόμη ευκολότερα να τα επισυνάψετε παρακάτω

// Κόστος Επίλυσης

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών μέσω του ADR point είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση & έχουν διαφορές με προμηθευτές εγκαταστημένους στην Ελλάδα.

// Χρήσιμες Πληροφορίες

Πριν υποβάλετε την οnline ΑΝΑΦΟΡΑ ενημερωθείτε για τους Κανόνες Διαδικασίας ΕΕΔ του ADR point. Μπορείτε να τους διαβάσετε στον ιστότοπο ή να τους ζητήσετε σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του φορέα. Απευθυνθείτε στο ADR point για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετική με τις διαδικασίες ΕΕΔ.

// Δήλωση