Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

To ADR point έχει υποβάλλει επιτυχώς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις συγχρηματοδότησης  και διαχειρίζεται μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα για την προώθηση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

       
ADR
4ALL

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADR4ALL έχει στόχους,

  • την εξοικείωση όλων των καταναλωτών με τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με βάση την οδηγία 2013/11
  • τη δημιουργία τεχνολογικών εφαρμογών για την ευκολότερη προσβασιμότητα σε διαδικασίες ADR
  • την όσο το δυνατόν ευρύτερη εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών επίλυσης από  τα τμήματα διαχείρισης παραπόνων των προμηθευτών και
  • την προώθηση της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ODR για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από αγορές προϊόντων/υπηρεσιών onlline

   
e-
ADR

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα e-ADR έχει στόχους,

  • την αύξηση της προσβασιμότητας σε διαδικασίες ADR για όλους τους πολίτες συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων κατηγοριών
  • τη βελτίωση του επιπέδου γνώσης και διεξιοτήτων των διαμεσολαβητών που θα ασχοληθούν με την επίλυση διαφορών καταναλωτών με τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών με βάση την οδηγία 2013/11
  • την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επίλυσης και online παροχή γνώσης στο πεδίο του ADR
  • τη μεγαλύτερη δυνατή διασύνδεση και δικτύωση με επίσημους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών της οδηγίας 2013/11 με σκοπό την υπέρβαση προβλημάτων που δημιουργούνται συχνά στις περιπτώσεις των διασυνοριακών διαφορών