Πλεονεκτήματα και Διαδικασίες

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ


Γιατί διαπραγμάτευση

Είναι αναπόφευκτο πως στον κύκλο της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής προκύπτουν διαφορές και διαφωνίες καθώς συναντιούνται ανάγκες, επιθυμίες, στόχοι και θέσεις διαφορετικών ανθρώπων. Χωρίς διαπραγμάτευση αυτές οι διαφορές μπορούν να κλιμακωθούν σε  συγκρούσεις με απρόβλεπτες συνέπειες. Η διαπραγμάτευση βοηθά στην επίλυση αυτών των διαφορών προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, αφήνοντας ανοιχτή και την πόρτα της μελλοντικής τους επικοινωνίας. 


Πλεονεκτήματα διαπραγμάτευσης

Η χρήση της διαπραγμάτευσης έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα:

  • μπορεί να προλάβει μια διαμάχη που φαίνεται να κλιμακώνεται, να δημιουργήσει δηλαδή ένα κλίμα «προληπτικής διπλωματίας»
  • μπορεί να ανοίξει νέες οικονομικές δυνατότητες ανάμεσα στα δύο μέρη της διαφοράς
  • γλυτώνει χρόνο και χρήμα, επιλύοντας γρήγορα τη διαφορά ανάμεσα στα μέρη
  • βελτιώνει τις πιθανότητες θετικής έκβασης της υπόθεσης γιατί δημιουργεί συνθήκες επικοινωνίας των μερών
  • εάν η διαφορά επιλυθεί δικαστικά, η απόφαση είναι στα χέρια του δικαστή. Αν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, η απόφαση είναι στα χέρια των μερών
  • επιτρέπει στα μέρη να προσαρμόσουν την απόφαση στις δικές τους ανάγκες
  • λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά σε σύνθετες αλλά και σε απλές καθημερινές διαφορές
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση μιας διαφοράς ή για την επίτευξη μιας συμφωνίας

Υποβολή αίτησης διαπραγμάτευσης

Εαν θέλετε να σας συνδράμει το ADR point στη διαπραγμάτευση μιας υπόθεσής σας, όποια και αν είναι η φύση της (τραπεζική, οικονομική, μισθωτική, κληρονομική κλπ), συμπληρώστε τη σχετική φόρμα κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο