Πλεονεκτήματα και Διαδικασίες

Γιατί διαπραγματεύσεις

Είναι αναπόφευκτο πως στον κύκλο της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής προκύπτουν διαφορές και διαφωνίες καθώς συναντιούνται ανάγκες, επιθυμίες, στόχοι και θέσεις διαφορετικών ανθρώπων. Χωρίς διαπραγμάτευση αυτές οι διαμάχες μπορούν να καταλήξουν σε  συγκρούσεις και έντονη δυσαρέσκεια και να δημιουργήσουν στο ένα ή και στα δύο μέρη το αίσθημα της εχθρότητας. Η έννοια των διαπραγματεύσεων είναι να επιλυθούν αυτές οι διαφορές προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. Και βεβαίως να μείνει ανοιχτή και η πόρτα της μελλοντικής τους επικοινωνίας. 


Πλεονεκτήματα διαπραγματεύσεων

Η χρήση των διαπραγματεύσεων έχει εξαιρετικά πλεονεκτήματα:

  • μπορεί να προλάβει μια διαμάχη που φαίνεται να κλιμακώνεται, να δημιουργήσει δηλαδή ένα κλίμα «προληπτικής διπλωματίας»
  • μπορεί να ανοίξει νέες οικονομικές δυνατότητες ανάμεσα στα δύο μέρη της διαφοράς
  • γλυτώνει χρόνο και χρήμα, επιλύοντας γρήγορα τη διαφορά ανάμεσα στα μέρη
  • βελτιώνει τις πιθανότητες θετικής έκβασης της υπόθεσης γιατί δημιουργεί συνθήκες επικοινωνίας των μερών
  • εάν η διαφορά επιλυθεί δικαστικά, η απόφαση είναι στα χέρια του δικαστή. Αν όμως είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, η απόφαση είναι στα χέρια των μερών
  • επιτρέπει στα μέρη να προσαρμόσουν την απόφαση στις δικές τους ανάγκες
  • λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά σε σύνθετες αλλά και σε απλές καθημερινές διαφορές
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση μιας διαφοράς ή για την επίτευξη μιας συμφωνίας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ