Ανάθεση Διαπραγματεύσεων

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

 

Επαγγελματική διαπραγμάτευση

Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων είναι μια δύσκολη διαδικασία ειδικά όταν αφορά σε σύνθετα προβλήματα, με πολλές παραμέτρους και λύσεις, που κρίνουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Αποτελεί σχεδόν θεσμό στο εξωτερικό πολλές εταιρείες να αναθέτουν τη διαπραγμάτευση για σημαντικά τους ζητήματα σε εξειδικευμένους διαπραγματευτές οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος τα υπό συζήτηση θέματα, έχουν την εμπειρία να κινηθούν με ασφάλεια μέσα στα όρια της διαπραγμάτευσης, διαθέτουν τη γνώση να διαχειριστούν αδιέξοδα, αρνήσεις, προκλήσεις και περίπλοκες προσωπικότητες και αξιοποιούν τεχνικές και μεθόδους που μπορούν να αυξήσουν το αποτέλεσμα για τους πελάτες τους.


Η διαπραγμάτευση είναι επιστήμη & τέχνη!

Η διαπραγμάτευση είναι μια επιστήμη με θεωρία και πράξη, με μεθόδους διαχείρισης και ειδικές τεχνικές, με δομή και διαδικασίες. Χρειάζεται καλή προετοιμασία, ετοιμότητα στις προτάσεις, στόχους, ευελιξία, δεξιότητες για την αποφυγή των τεχνικών της άλλης πλευράς, σχεδιασμό λύσεων, παραχωρήσεις, έλεγχο συναισθημάτων και πολλά ακόμη. Για αυτό και πολλοί λένε πως η διαπραγμάτευση είναι τέχνη.  


Διαπραγμάτευση για κάθε θέμα

Έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός πως οι διαπραγματεύσεις δε γίνονται μόνο για την επίλυση διαφορών αλλά και για την επίτευξη μιας εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, ακόμη και για τη διαχείριση μιας δύσκολης συζήτησης. Σε κάθε συναλλακτική σχέση, καθημερινά, εταιρείες και πρόσωπα καλούνται να διαπραγματευτούν ποσά, συμφωνίες, συνθήκες, όρους, προνόμια και συνολικά τα συμφέροντα της δικής τους πλευράς. Συνεπώς η διαπραγμάτευση είναι μέρος της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του καθενός. 


Αμοιβή

Η αμοιβή αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στην εταιρεία ή τον ιδιώτη και τον διαπραγματευτή που θα αναλάβει την υπόθεση. Συνήθως περιλαμβάνει το κόστος των εξόδων (αν χρειάζονται μετακινήσεις, διαμονή κλπ), μια αμοιβή για τη διαχείριση της υπόθεσης (αμοιβή διαπραγμάτευσης - negotiation fees) και μια ποσοστιαία επιβράβευση στην περίπτωση επίλυσης της διαφοράς ή επίτευξης της συμφωνίας (success fee).


Υποβολή αίτησης διαπραγμάτευσης

Εαν θέλετε να αναθέσετε στο ADR point μια υπόθεσή σας για διαπραγμάτευση, όποια και αν είναι η φύση της (τραπεζική, οικονομική, μισθωτική, κληρονομική κλπ), συμπληρώστε τη σχετική φόρμα κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο