Ανάθεση Διαπραγματεύσεων

Επαγγελματικές διαπραγματεύσεις

Η διαδικασία των διαπραγματεύσεων είναι μια δύσκολη διαδικασία ειδικά όταν αφορά σε σύνθετα προβλήματα. με πολλές παραμέτρους και λύσεις, που κρίνουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα. Αποτελεί σχεδόν θεσμό στο εξωτερικό πολλές εταιρείες να αναθέτουν τη διαπραγμάτευση για σημαντικά τους ζητήματα σε εξειδικευμένους διαπραγματευτές οι οποίοι γνωρίζουν σε βάθος τα υπό συζήτηση θέματα, έχουν την εμπειρία να κινηθούν με ασφάλεια μέσα στα όρια της διαπραγμάτευσης, διαθέτουν τη γνώση να διαχειριστούν αδιέξοδα, αρνήσεις, προκλήσεις και περίπλοκες προσωπικότητες και αξιοποιούν τεχνικές και μεθόδους που μπορούν να αυξήσουν το αποτέλεσμα για τους πελάτες τους.


Η διαπραγμάτευση είναι επιστήμη & τέχνη!

Πράγματι. Η διαπραγμάτευση είναι μια επιστήμη με θεωρία και πράξη, με μεθόδους διαχείρισης και ειδικές τεχνικές, με δομή και διαδικασίες. Χρειάζεται καλή προετοιμασία, ετοιμότητα στις προτάσεις, στόχους, ευελιξία, δεξιότητες για την αποφυγή των τεχνικών της άλλης πλευράς, σχεδιασμό λύσεων, παραχωρήσεις, έλεγχο συναισθημάτων και πολλά ακόμη. Για αυτό και πολλοί λένε πως η διαπραγμάτευση είναι τέχνη.  


Διαπραγματεύσεις για όλα

Έχει ιδιαίτερη αξία το γεγονός πως οι διαπραγματεύσεις δε γίνονται μόνο για την επίλυση διαφορών αλλά και για την επίτευξη μιας εμπορικής ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας. Σε κάθε συναλλακτική σχέση, καθημερινά, εταιρείες και πρόσωπα καλούνται να διαπραγματευτούν ποσά, συμφωνίες, συνθήκες, όρους, προνόμια και συνολικά τα συμφέροντα της δικής τους πλευράς. Συνεπώς η διαπραγμάτευση είναι μέρος της επαγγαλματικής και προσωπικής ζωής του καθενός. 


Αμοιβή

Η αμοιβή αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στην εταιρεία ή τον ιδιώτη και τον διαπραγματευτή που θα αναλάβει την υπόθεση. Συνήθως περιλαμβάνει το κόστος των εξόδων (αν χρειάζονται μετακινήσεις, διαμονή κλπ), μια σταθερή αμοιβή για τη διαχείριση της υπόθεσης και μια ποσοστιαία επιβράβευση στην περίπτωση επίλυσης της διαφοράς ή επίτευξης της συμφωνίας.


Τρόπος πληρωμής

Οι αμοιβές ανά υπόθεση και οι επιχειρηματικές συνδρομές καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του ADR point:

Τράπεζα:Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΙΒΑΝ:GR8101718630006863138210570
Δικαιούχος: ADRpoint ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Τράπεζα:Τράπεζα EUROBANK  
IBAN:GR8502600300000970201261703
Δικαιούχος: ADRpoint ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

 

Αν έχετε λογαριασμό PayPal,  η πληρωμή είναι ακόμη πιο εύκολη! Απλά κάντε ΚΛΙΚ στο παρακάτω εικονίδιο και συνδεθείτε στο PayPal.me.

 

 


Διαδικασία

Εαν θέλετε τη συνδρομή ενός διαπραγματευτή του ADR point στις συζητήσεις που κάνετε με άλλα μέρη για κάποιες υποθέσεις σας, κάντε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο για να επικοινωνήσετε μαζί μας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ