Άρθρα

Solutions in consumer disputes: better proposed or imposed?

Solutions in consumer disputes: better proposed or imposed?

The European Commission is making an effort to promote alternative dispute resolution for consumer disputes and the relevant European legislation is coming into force in the member states through the implementation of Directive 2013/11/EU and the adoption of Regulation (EU) 524/2013 on consumer ODR. The essence of this legislative initiative is to ensure...

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών στο Facebook

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών στο Facebook

Λίγοι έχουν ίσως μάθει πως το Facebook βρέθηκε στο στόχαστρο οξύτατης κριτικής για την τη διεξαγωγή ενός πειράματος ψυχολογίας σε περίπου 700.000 χρήστες … χωρίς τη συγκατάθεση τους. Στη μελέτη, οι ερευνητές του Facebook ουσιαστικά χειραγώγησαν τις  διαθέσεις των χρηστών εκθέτοντάς τους σε…