Το ADR point παρέχει τεχνογνωσία για τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ΗΕΔ

Το ADR point παρέχει τεχνογνωσία για τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Το ADR point παρέχει τεχνογνωσία για τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ΗΕΔ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί εδώ και μήνες ένα μεγάλο project με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών που έχει δημιουργηθεί με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 524/2013 για την εξωδικαστική και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών. Το ADR  point, ως επίσημος φορέας επίλυσης, προσκλήθηκε από την ομάδα εκτέλεσης του έργου να συμβάλλει με τη δική του τεχνογνωσία σε θέματα λειτουργικότητας, φιλικού interface, αλληλεπίδρασης χρηστών και άλλων χαρακτηριστικών της νέας πλατφόρμας. Μέσω της συμμετοχής του το ADR point έχει τη δυνατότητα να δει την εξέλιξή της πλατφόρμας και το νέο σύστημα επίλυσης διαφορών έχοντας συνεισφέρει σημαντικά μαζί με άλλους φορείς της ΕΕ σε ένα ταχύτερο και πληρέστερο σύστημα online επίλυσης. Οι πρώτες δοκιμές (usability test) έγιναν πριν δύο μήνες και το δεύτερο στάδιο ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2021.