Επίλυση Διασυνοριακής Διαφοράς με Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

Επίλυση Διασυνοριακής Διαφοράς με Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

Επίλυση Διασυνοριακής Διαφοράς με Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμη ηλεκτρονική διαμεσολάβηση από το ADR point. Η υπόθεση αφορούσε διαφορά μεταξύ Ελλήνων μισθωτών και Μεσιτικής Εταιρίας στη Σκωτία. Το μισθωμένο ακίνητο δεν πληρούσε τους όρους μίσθωσης, είχε προβλήματα ασφάλειας στις παροχές ρεύματος και αερίου και ήταν σε κακή κατάσταση από πλευράς παλαιότητας. Οι μισθωτές υπέγραψαν το συμβόλαιο μίσθωσης, χωρίς να δούνε το ακίνητο και χωρίς να γνωρίζουν αγγλικά, προκαταβάλλοντας σχεδόν το σύνολο των χρημάτων της μισθωτικής περιόδου. Σε κάποια χρονική στιγμή αποχώρησαν από το μίσθιο καταγγέλλοντας τη μίσθωση και προβάλλοντας μια σειρά από διεκδικήσεις. Η Μεσιτική Εταιρία αρνήθηκε κάθε επικοινωνία προβάλλοντας το υπογεγραμμένο συμφωνητικό. Τα μέρη συμφώνησαν να χρησιμοποιήσουν τη διαμεσολάβηση πριν την προσφυγή στα δικαστήρια. Τη διαμεσολάβηση ανέλαβε το ADR point. Η διαδικασία έγινε στο σύνολό της ηλεκτρονικά, είχε συνολική διάρκεια 7 ώρες και κατέληξε στη υπογραφή συμφωνίας που περιλάμβανε επιστροφή μισθωμάτων, αναγνώριση της ημερομηνίας καταγγελίας της μίσθωσης και άλλες ρυθμίσεις.