Αγωγή διανομής λόγω οικογενειακής διαφοράς αδελφών βρίσκει λύση με διαμεσολάβηση του ADR point

Αγωγή διανομής λόγω οικογενειακής διαφοράς αδελφών βρίσκει λύση με διαμεσολάβηση του ADR point

Αγωγή διανομής λόγω οικογενειακής διαφοράς αδελφών βρίσκει λύση με διαμεσολάβηση του ADR point

Τα μέρη της διαφοράς συμφώνησαν από κοινού να χρησιμοποιήσουν τον φορέα ADR point για τη διεξαγωγή της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας (ΥΑΣ) μετά από αγωγή διανομής ενός ακινήτου που υπέβαλε ο ένας αδελφός. Η ΥΑΣ οδήγησε στη συνέχιση της διαμεσολάβησης στην οποία, μετά από οκτώ ώρες συζήτησης τα δύο μέρη συμφώνησαν στην επίλυση του αντικειμένου της αγωγής και επέκτειναν τη συμφωνία τους σε ανταλλαγή μεριδίων και σε άλλα κοινά περιουσιακά τους στοιχεία, ενώ έκαναν και ένα βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεών τους