Αλλαγή ποσού διατροφής και επικοινωνίας με ΥΑΣ και οικογενειακή διαμεσολάβηση του ADR point

Αλλαγή ποσού διατροφής και επικοινωνίας με ΥΑΣ και οικογενειακή διαμεσολάβηση του ADR point

Αλλαγή ποσού διατροφής και επικοινωνίας με ΥΑΣ και οικογενειακή διαμεσολάβηση του ADR point

Τα μέρη, πρώην σύζυγοι, είχαν διαφορές σε θέματα επικοινωνίας, επιμέλειας και διατροφής. Η σύζυγος άσκησε αγωγή κατά του συζύγου και τα μέρη συμφώνησαν από κοινού να διεξαχθεί η ΥΑΣ με διαμεσολαβητή του ADR point. Τα μέρη κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας αποφάσισαν και με την παρότρυνση των νομικών τους παραστατών να προχωρήσουν στην επίλυση των διαφορών τους με διαμεσολάβηση. Με επιθυμία των μερών η διαδικασία διεξήχθη σε ξεχωριστές ιδιωτικές συνεδρίες με συνολική διάρκεια 5 ωρών. Με κοινή τους συμφωνία μειώθηκε το ποσό της μηνιαίας διατροφής και άλλαξε το πρόγραμμα επικοινωνίας του ενός γονέα με τα δύο του παιδιά. Τα μέρη υπέγραψαν το πρακτικό διαμεσολάβησης και προχώρησαν και στην κατάθεσή του στο αρμόδιο πρωτοδικείο.