Προς αναβολή και τμηματικά η έναρξη εφαρμογής του νόμου για τη 2η ευκαιρία

Προς αναβολή και τμηματικά η έναρξη εφαρμογής του νόμου για τη 2η ευκαιρία

Προς αναβολή και τμηματικά η έναρξη εφαρμογής του νόμου για τη 2η ευκαιρία

Σε τμηματική εφαρμογή του νέου νόμου για τη δεύτερη ευκαιρία (ν.4738/2020) προσανατολίζεται η κυβέρνηση καθώς διαπιστώνεται καθυστέρηση στην έκδοση των δεκάδων υπουργικών αποφάσεων οι οποίες είναι αναγκαίες για να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο ενώ θα πρέπει να αναβαθμισθεί και να γίνει πλήρως λειτουργική η πλατφόρμα στην οποία θα γίνονται οι αιτήσεις των δανειοληπτών. Η νέα ημερομηνία έναρξης φαίνεται να είναι η την 1η Απριλίου με το σκέλος του νόμου που  αναφέρεται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και αφορά σε ειδικές διαδικασίες, όπου τα χρέη θα ρυθμίζονται αυτόματα, βάσει αλγορίθμου.