Πρώτη κατοικία..., τελευταία ευκαιρία!

Πρώτη κατοικία..., τελευταία ευκαιρία!

Πρώτη κατοικία..., τελευταία ευκαιρία!

Ο νόμος 4605/2019 για την Προστασία της πρώτης κατοικίας πήρε τρίμηνη παράταση, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ την πρώτη τους κατοικία.Οι βασικές διατάξεις του νόμου

  • περιλαμβάνουν την υπαγωγή δανείων που έχουν προσημείωση υποθήκης στην πρώτη κατοικία του δανειολήπτη
  • αφορούν και σε φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) που έχουν οφειλή από στεγαστικό δάνειο και σε επιχειρηματίες που έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο με προσημείωση ακινήτου που έχουν δηλώσει ως πρώτη τους κατοικία
  • θέτους ως βασική προϋπόθεση ο δανειολήπτης να είχε στις 31.12.2018 δάνειο ληξιπρόθεσμο άνω των 3 μηνών
  • θεσπίζουν ανώτατα όρια υπολοίπου της οφειλής, αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας
  • προβλέπουν ανώτατα όρια εισοδήματος που αυξάνονται ανάλογα με την οικογενιακή κατάσταση του αιτούντα
  • επιτρέπουν τη δυνατότητα διαγραφής μέρους της οφειλής ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη
  • προβλέπουν ρύθμιση του υπόλοιπου του δανείου με χαμηλό επιτόκιο, μεγάλη περίοδο αποπληρωμής και επιδότηση της δόσης σε κάποιες κατηγορίες εισοδημάτων
  • συμπεριλαμβάνουν και όσους έχουν υποβάλλει αίτηση στο νόμο 3869/2010 η οποία εκκρεμεί στα δικαστήρια

Η υποβολή είναι μια τεχνική διαδικασία που γίνεται από το ADR point μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

O  νόμος 4605/2019 θα αντικατασταθεί με το πολύ αυστηρότερο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας φυσικών προσώπων που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του 2020.