Επικαιροποίηση στοιχείων Μητρώου Διαμεσολαβητών

florida-online-voter-registration.jpg

Επικαιροποίηση στοιχείων Μητρώου Διαμεσολαβητών

Στο πλαίσιο της τροποποίησης του πληροφοριακού συστήματος ώστε αυτό να υποστηρίζει τις διατάξεις του νέου νομικού πλαισίου (Ν. 4640/2019 Α' 190), θα χρειαστεί να εισέλθετε στην ηλεκτρονική σας καρτέλα στον ιστότοπο www.diamesolavisi.gov.gr προκειμένου να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας και να συμπληρώσετε τα νέα πεδία που έχουν προστεθεί.


Η είσοδος σας, όταν βρίσκεστε στον ιστότοπο www.diamesolavisi.gov.gr, γίνεται από το κουμπί που βρίσκεται πάνω δεξιά "Είσοδος Διαμεσολαβητή".

Η ταυτοποίηση σας γίνεται πλέον μέσω των κωδικών σας στο taxisnet και όχι με τη χρήση των παλαιών κωδικών που χρησιμοποιούσατε μέχρι τώρα.

Ελέγξτε τα στοιχεία που έχουν ήδη συμπληρωθεί και προβείτε σε τυχόν διορθώσεις.

Τα νέα πεδία που έχουν προστεθεί είναι τα εξής:

1. ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Στο πεδίο "ΕΙΔΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ" θα πρέπει να επιλέξετε βάσει των κατηγοριών των υποθέσεων που αναλαμβάνετε σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.4ε του ν.4640/2019. Η επιλογή σας αυτή αφορά τον ορισμό Διαμεσολαβητή μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης και του Ειδικού Μητρώου (άρθρο 7 παρ.1 του ν.4640/2019) στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία. Η επιλογή είδους διαφοράς δεν συνεπάγεται την απόκλισή σας από τα άλλα είδη διαφοράς στην περίπτωση που η επιλογή του Διαμεσολαβητή πραγματοποιείται με συμφωνία των μερών.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΕΔΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ

Στο πεδίο "Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός)" θα πρέπει να επιλέξετε αυτήν στην οποία βρίσκεται η επαγγελματική σας έδρα. Στη συνέχεια, στο πεδίο "Έδρα Πρωτοδικείου" θα πρέπει να επιλέξετε ένα από τα Πρωτοδικεία που βρίσκονται στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. Η επιλογή αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί παρά μόνο αν τροποποιηθεί η Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομός) της Επαγγελματικής σας Έδρας και σχετίζεται μόνο με την διαδικασία επιλογής Διαμεσολαβητή μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης και του Ειδικού Μητρώου (άρθρο 7 παρ.1 του ν.4640/2019) στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία.

3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Στο πεδίο "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ" μπορείτε να ανεβάσετε το βιογραφικό σας, το οποίο θα είναι δημόσιο και στη λίστα του Μητρώου.

Πηγή: Diamesolavisi.gov.gr - https://bit.ly/2QAYF4q