Ελληνικά   Αγγλικά


Το Κέντρο Διαμεσολάβησης ADR point έχει την έγκριση τoυ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης,
είναι Επίσημος Φορέας Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την Οδηγία 2013/11/EE
και μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών