• Φέρνουμε τράπεζες & οφειλέτες στο ίδιο τραπέζι
  Τραπεζική Διαμεσολάβηση
  Πετύχαμε πρώτοι την εφαρμογή της στην Ελλάδα. Με τράπεζες & ξένα funds. Για
  μεγάλες εταιρίες & μικρούς οφειλέτες. Με υποθέσεις από όλη τη χώρα & υψηλά
  ποσοστά συμφωνίας. Με ηλεκτρονική υποβολή & επεξεργασία αιτήματος.
  Mε τη διαδικασία επίλυσης στην πόλη του οφειλέτη.
 • Οδηγούμε σε συμφωνία μικρές & μεγάλες επιχειρήσεις
  Εταιρική Διαμεσολάβηση
  Για επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων. Για εσωτερικές διαφορές μεταξύ
  εταίρων, μεταξύ στελεχών & μεταξύ εργαζομένων. Με παρακολούθηση εφαρμογής
  της συμφωνίας. Είμαστε πρώτη επιλογή στον εμπορικό κόσμο, σε πολυεθνικές &
  μεγάλες εταιρίες.
 • Λύνουμε διαφορές & προβλήματα που ξεπερνούν τα σύνορα
  Επίλυση διασυνοριακών διαφορών
  Για εταιρίες & ιδιώτες με έδρα/κατοικία σε διαφορετικές χώρες. Με γρήγορες &
  ευέλικτες διαδικασίες. Με διαμεσολάβηση online. Με ειδικό τμήμα απόδημων
  Ελλήνων. Με αντιμετώπιση ζητημάτων δικαιοδοσίας.
  Με διαμεσολαβητές σε κάθε πλευρά. Με εκτελεστές συμφωνίες.
 • Ενώνουμε τα συμφέροντα καταναλωτών & προμηθευτών
  Επίλυση καταναλωτικών διαφορών
  Σε όλους τους τομείς διαφορών. Για Έλληνες & ξένους καταναλωτές. Για
  διαφορές με ελληνικές & ξένες επιχειρήσεις. Με ενημέρωση των μερών σε κάθε
  στάδιο επίλυσης. Με χρήση της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ODR.
  Με φόρμες online & smartphone apps του ADR point.
 • Οδηγούμε σταθερά τη διαμεσολάβηση στην Ελλάδα
  Κέντρο Διαμεσολάβησης ADR point
  Για περισσότερους από 50 τομείς διαφορών. Με τον μεγαλύτερο αριθμό
  υποθέσεων. Με παρουσία σε ρήτρες διαμεσολάβησης σε συμβάσεις
  μικρών & μεγάλων εταιριών. Με υψηλά ποσοστά επίλυσης.
  Με τις πιο σύγχρονες αίθουσες διαμεσολάβησης & υποδομές τεχνολογίας.
 • Λύνουμε καθημερινά, καθημερινές διαφορές
  Με διαμεσολάβηση, με διαπραγματεύσεις, με online εφαρμογές
  Είμαστε παντού με φυσική παρουσία & online. Σε 42 πόλεις της Ελλάδος. Σε 28 χώρες του
  κόσμου. Με Έλληνες & ξένους διαμεσολαβητές. Με διεθνείς συνεργασίες & διαπιστεύσεις.
  Με το κύρος ενός εγκεκριμένου & επίσημου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιλύουμε διαφορές. Στην Ελλάδα. Στον κόσμο.

Το ADR point είναι το μεγαλύτερο κέντρο διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών. Είναι επίσημος φορέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχειρίζεται εγχώριες και διασυνοριακές διαφορές μέσω διαμεσολάβησης και διαπραγματεύσεων.

ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ADRPOINTΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Υπηρεσίες

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Διαπραγματευόμαστε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα και σε διαφορετικές συνθήκες. Κάποιες φορές έξυπνη κίνηση είναι να το αναθέτουμε σε επαγγελματίες διαπραγματευτές

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Κάθε μέρα δεκάδες υποθέσεις επιλύονται ιδιωτικά μέσω της διαμεσολάβησης. Ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία. Με λύσεις που ικανοποιούν τα συμφέροντα όλων των μερών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προσωπική εξέλιξη των διαμεσολαβητών απαιτεί έξυπνη εκπαίδευση. Μεταφέρουμε την πιο σύγχρονη & πρακτική γνώση της εναλλακτικής & ηλεκτρονικής επίλυσης σε όσους τη χρειάζονται για να επιλύουν διαφορές και να διαπραγματεύονται συμφωνίες.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μεταφέρουμε την εναλλακτική επίλυση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μέσω της τεχνολογίας. Δημιουργούμε online συστήματα & εφαρμογές. Φέρνουμε την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών πιο κοντά σε όλους.

Αίθουσες Διαμεσολάβησης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Με το ν. 4640/2019 χιλιάδες διαφορές πηγαίνουν σε
υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης,
σε μια προσπάθεια να μη φτάσουν στις αίθουσες των δικαστηρίων

Μάθετε εντός 24 ωρών αν η διαφορά σας ανήκει σε αυτή την κατηγορία γράφοντας μια συνοπτική της περιγραφή και το email σας.

 

Διασυνοριακές Διαφορές

Διεθνές Δίκτυο
Διαμεσολάβησης & Διαπραγματεύσεων
 • Εταιρίες με έδρα/λειτουργία σε διαφορετικές χώρες
 • Ρήτρα ADR point σε συμβόλαια εμπορικής συνεργασίας
 • Ιδιώτες με κύρια κατοικία σε διαφορετικές χώρες
 • Τμήμα διαχείρισης υποθέσεων απόδημων ελλήνων
 • Δίκτυο συνεργατών & γραφείων σε 28 χώρες του κόσμου
 • Ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής & επίλυσης
 • Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω ζητημάτων δικαιοδοσίας
 • Έλληνες & ξένοι διαμεσολαβητές σε κάθε πλευρά
 • Συμφωνίες με γρήγορες διαδικασίες και εκτελεστότητα
 • Τμήμα παρακολούθησης εφαρμογής της συμφωνίας

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το θέμα που σας ενδιαφέρει;