Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στην ΕΕ


Ευρωπαϊκοί φορείς

Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν φορείς που ασχολούνται με την εναλλακτική  επίλυση καταναλωτικών διαφορών έχουν καταχωρηθεί στα εθνικά μητρώα και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορεών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς επίλυσης και για τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή και καλύπτουν όλα τα αντικείμενα καταναλωτικών διαφορών.


To ADR point

Το ADR point έχει την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, είναι Επίσημος Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την Οδηγία 2013/11/EE και φορέας επίλυσης της  Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τους φορείς μέσα από τη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ