Δίκτυο

Το ADR point είναι ΕΠΙΣΗΜΟΣ πάροχος online επίλυσης διαφορών του διεθνούς δικτύου YOUSTICE στο οποίο συμμετέχουν επιλεγμένες εταιρείες και πρόσωπα από το χώρο της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έχει εκπροσώπηση και παρουσία σε τρεις ηπείρους και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και συνεργασίες που περιλαμβάνουν κορυφαίους ιδιωτικούς και θεσμικούς φορείς. Το ADR point είναι συνδεδεμένο με διεθνείς συνεργάτες-επαγγελματίες της διαμεσολάβησης και των διαπραγματεύσεων, συνεργάζεται με τις πλατφόρμες SMARTSETTLE και  ZOOM, με κέντρα επίλυσης διαφορών και παρόχους ODR σε όλον τον κόσμο και αποτελεί το μοναδικό κέντρο ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα και από τα πρώτα στην Ευρώπη.