Αίτηση Διαμεσολάβησης
για Ρύθμιση Τραπεζικών Οφειλών

Προς το ADR point

Σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τις παρακάτω τράπεζες/εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (του ν. 4354/2015) προκειμένου να τους μεταφέρετε το αίτημά μου να ρυθμίσω τις παρακάτω οφειλές μου προς αυτές μέσω της διαδικασίας και του Κανονισμού Διαμεσολάβησης του ADR point.


// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ


// Στοιχεία Δικηγόρου (προαιρετικά)


// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ

Συμπληρώστε παρακάτω τις οφειλές* τις οποίες επιθυμείτε να ρυθμίσετε προς οποιαδήποτε τράπεζα/εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Στη διαδικασία διαμεσολάβησης μπορεί να υπαχθεί και οποιαδήποτε οφειλή σας η διευθέτηση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων.


Οφειλή 1
Παρέχω στο ADR point τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με τις πληροφορίες της παραπάνω αίτησης για διαμεσολάβηση, γνωρίζοντας τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπει ο Ν. 2472/1997 καθώς και όσα προβλέπει ο Ν. 3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. (Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Τήρηση Αρχείου/Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Αρ. Πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/3188/1-11-2017)


// ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Για τη συντομότερη εξέταση του αιτήματός σας πριν πατήσετε ΥΠΟΒΟΛΗ επισυνάψτε τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ σας στοιχεία (σε μορφή pdf).

×

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΩΤΗΣ

  • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.
  • Δήλωση ΕΝ.Φ.ΙΑ του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Ειδικά έγγραφα ευπάθειας (κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή πρόσφατο απόκομμα επιδόματος ανεργίας που να αφορούν τον πιστούχο ή το/τη σύζυγο και ιατρική γνωμάτευση που να αφορούν τον πιστούχο, το/τη σύσυγο ή το/τα τέκνα.
  • Δικαιολογητικά που πιστοποιούν έξοδα (ενοίκιο, ιατρικές δαπάνες, φροντιστήρια, ρύθμιση σε εφορία/ΔΕΗ).

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΑΙΡΙΑ

  • Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.
  • Έντυπο Ε3 τελευταίας χρήσης, με αποτυπωμένο τον ηλεκτρονικό κωδικό Taxisnet.
  • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προηγούμενου έτους, εφόσον δεν είναι ακόμη διαθέσιμο το Ε3 ως αναφέρεται άνω.
  • Πρόσφατη περιοδική δήλωση ΦΠΑ τρέχοντος έτους.
  • Δήλωση ΕΝ.Φ.ΙΑ του τελευταίου οικονομικού έτους.
  • Δικαιολογητικά ή έγγραφα που είτε αποδεικνύουν τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ο πελάτης επικαλείται, είτε αφορούν σε ρύθμιση οφειλόμενων φόρων/εισφορών.

Πριν υποβάλετε την αίτηση μπορείτε να ελέγξετε ξανά την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε. Αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων σας & των οφειλών που θέλετε να ρυθμίσετε πατήστε

 


Για τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@adrpoint.gr ή καλέστε στο 2310510005 για ολόκληρη την Ελλάδα.