Αίτηση Διαμεσολάβησης
για Ρύθμιση Τραπεζικών Οφειλών

Προς το ADR point

Σας παρακαλώ να επικοινωνήσετε με τις παρακάτω τράπεζες/εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (του ν. 4354/2015) προκειμένου να τους μεταφέρετε το αίτημά μου να ρυθμίσω τις παρακάτω οφειλές μου προς αυτές μέσω της διαδικασίας και του Κανονισμού Διαμεσολάβησης του ADR point.


// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ


// Στοιχεία Δικηγόρου (προαιρετικά)


// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ

Συμπληρώστε παρακάτω τις οφειλές* τις οποίες επιθυμείτε να ρυθμίσετε προς οποιαδήποτε τράπεζα/εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων. Στη διαδικασία διαμεσολάβησης μπορεί να υπαχθεί και οποιαδήποτε οφειλή σας η διευθέτηση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων.


Οφειλή 1Οφειλή 2Οφειλή 3Οφειλή 4Οφειλή 5Πριν υποβάλετε την αίτηση μπορείτε να ελέγξετε ξανά την ορθότητα των στοιχείων που συμπληρώσατε. Αν έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων σας & των οφειλών που θέλετε να ρυθμίσετε πατήστε

 


* Εάν έχετε περισσότερες από 5 οφειλές μπορείτε να υποβάλετε νέα φόρμα με τις υπόλοιπες οφειλές σας ή να υποβάλετε τις οφειλές σας ξεχωριστά για κάθε τράπεζα/εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων.

Για τεχνική υποστήριξη ή πληροφορίες επικοινωνήστε με το info@adrpoint.gr ή καλέστε 2310 510005 (Θεσσαλονίκη), 210 2130054281 και 210 3626260 (Αθήνα) και στα γραφεία του ADR point σε ολόκληρη την Ελλάδα.