Φορείς και Κέντρα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών

Το ADRpoint συνεργάζεται με Φορείς και Κέντρα Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποια από αυτά παρακάτω: