Προστασία Α κατοικίας - ν.4605/2019

 

Πρώτη κατοικία..., τελευταία ευκαιρία!

Ο νόμος 4605/2019 για την Προστασία της πρώτης κατοικίας πήρε τρίμηνη παράταση, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία στους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ την πρώτη τους κατοικία. Ο νόμος αυτός σύντομα θα αντικατασταθεί με το πολύ αυστηρότερο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας φυσικών προσώπων που αναμένεται να ψηφιστεί εντός του 2020.


 Βασικές διατάξεις  

Οι βασικές διατάξεις του νόμου 4605./2019

 • περιλαμβάνουν την υπαγωγή δανείων που έχουν προσημείωση υποθήκης στην πρώτη κατοικία του δανειολήπτη
 • αφορούν και σε φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) που έχουν οφειλή από στεγαστικό δάνειο και σε επιχειρηματίες που έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο με προσημείωση ακινήτου που έχουν δηλώσει ως πρώτη τους κατοικία
 • θέτους ως βασική προϋπόθεση ο δανειολήπτης να είχε στις 31.12.2018 δάνειο ληξιπρόθεσμο άνω των 3 μηνών
 • θεσπίζουν ανώτατα όρια υπολοίπου της οφειλής, αντικειμενικής αξίας της πρώτης κατοικίας
 • προβλέπουν ανώτατα όρια εισοδήματος που αυξάνονται ανάλογα με την οικογενιακή κατάσταση του αιτούντα
 • επιτρέπουν τη δυνατότητα διαγραφής μέρους της οφειλής ανάλογα με την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη
 • προβλέπουν ρύθμιση του υπόλοιπου του δανείου με χαμηλό επιτόκιο, μεγάλη περίοδο αποπληρωμής και επιδότηση της δόσης σε κάποιες κατηγορίες εισοδημάτων
 • συμπεριλαμβάνουν και όσους έχουν υποβάλλει αίτηση στο νόμο 3869/2010 η οποία εκκρεμεί στα δικαστήρια

Η υποβολή είναι μια τεχνική διαδικασία που γίνεται από το ADR point μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους


Υπηρεσίες ADR point

To ADR point παρέχει υπηρεσίες end to end, δηλαδή αναλαμβάνει την αίτηση υπαγωγής στο νόμο προστασίας της α΄κατοικίας από την αρχή της υποβολής μέχρι την ολοκλήρωσή της, Μεταξύ των υπηρεσιών συμπεριλαμβάνονται:

 • έλεγχος επιλεξιμότητας δανειολήπτη και εκτίμηση υπαγωγής
 • συγκέντρωση δικαιολογητικών
 • εισαγωγή στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
 • παρακολούθηση της διαδικασίας υποβολής
 • διαχείριση όλων των σταδίων της ηλεκτρονικής διαδικασίας 

 

ΕΝΤΑΧΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ

Επικοινωνήστε με το ADR point
prostasia@adrpoint.gr

 

Γραμμές για όλη την Ελλάδα  2310510005 - 2103626260