Σημαντική ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ: Αναλογική εφαρμογή προθεσμίας παρ. 3 του αρ.7 ν.4640/2019

anakoinwsh.png

Σημαντική ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ: Αναλογική εφαρμογή προθεσμίας παρ. 3 του αρ.7 ν.4640/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης


Ενόψει της έκδοσης της με αριθμό Δ1α/ΓΠ. Οικ. 18176 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας-Υγείας- Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β΄ 864/15.03.2020) σε συνδυασμό και με την Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/2020 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 833/12.3.2020), περί προσωρινής αναστολής λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας έως 27.03.2020, η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης εκτιμά ότι:

Η διάταξη του άρθρου 3 §1β΄ των ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία «Αναστέλλονται: α.……β. οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων», εφαρμόζεται αναλογικά και στην προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 4640/2010.

Το εν λόγω θέμα χρήζει ενδεχομένως διευκρίνισης με συμπλήρωση της  άνω από 15.03.2020 ΚΥΑ.

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας

Αρεοπαγίτης  ε.τ.