«Πρεμιέρα» για τη Διαμεσολάβηση

gavel-agreement-750x536.jpg

«Πρεμιέρα» για τη Διαμεσολάβηση

Στις 15 Ιανουαρίου αρχίζει επίσημα η εφαρμογή του νέου θεσμού της διαμεσολάβησης.

Με το νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα και προβλέπει την υποχρεωτική προσφυγή στην εν λόγω διαδικασία για το σύνολο σχεδόν των αστικών και εμπορικών διαφορών, εκτιμάται ότι θα πάρουν μια «ανάσα» τα δικαστήρια.

Σε πρώτη φάση βέβαια η εφαρμογή του αφορά μόνο το σύνολο των οικογενειακών διαφόρων ενώ για τις υπόλοιπες αστικές και εμπορικές διαφορές η έναρξη του έχει προσδιοριστεί στα μέσα Μαρτίου.

Ποιες υποθέσεις αφορά

Συγκεκριμένα, όλες οι διαφορές που προκύπτουν στο πλαίσιο της έγγαμης συμβίωσης μετά την διάλυση της και αφορούν οικονομικά θέματα ή που σχετίζονται με τα παιδιά, θα αποτελούν από τις 15 Ιανουαρίου υποχρεωτικά αντικείμενο της εξωδικαστικής επίλυσης. Εξαιρείται ρητά η λύση του γάμου, που παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων, όταν οι σύζυγοι δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, αλλιώς αν συναινούν, την αρμοδιότητα της λύσης του γάμου έχουν πλέον οι συμβολαιογράφοι.

Ο διαμεσολαβητής, κυρίως δικηγόρος( αν και μπορεί να προέρχεται και από άλλο επάγγελμα), είναι πιστοποιημένος για αυτό, και έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η διαδικασία που προβλέπεται, περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπροσώπηση των δύο πλευρών από τους δικηγόρους τους, η αμοιβή των οποίων υπολογίζεται ελεύθερα από τους πελάτες τους, ενώ για τον διαμεσολαβητή ορίζεται συγκεκριμένη αμοιβή από το νόμο. Αν υπάρξει λύση της διαφοράς, το αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης θα έχει ισχύ δικαστικής απόφασης, ενώ αν η διαμεσολάβηση αποτύχει, τότε ανοίγει ο δρόμος του δικαστηρίου.

Από την επιτυχή εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμού υπολογίζεται ότι χιλιάδες υποθέσεις, όπως εμπορικές συμβάσεις,εργατικές διαφορές, διαφορές από την εκμετάλλευση ακινήτων, οικογενειακές διαφορές κι άλλες, θα επιλυθούν δημιουργώντας νέο περιβάλλον για την δικαιοσύνη και φυσικά για τον πολίτη.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είχε θεσπιστεί από χρόνια, έμεινε όμως τα χαρτιά καθώς ήταν προαιρετικός, ψηφίστηκ εκ νέου ως υποχρεωτικός επί υπουργίας Σταύρου Κοντονή, αλλά η εφαρμογή του ανεστάλη, και τώρα επανήλθε ως υποχρεωτικός, τουλάχιστον για την πρώτη συνεδρίαση.

Να σημειωθεί ότι στην γειτονική Ιταλία, 250.000 υποθέσεις επιλύονται κάθε χρόνο εκτός δικαστηρίων, ενώ ο θεσμός έχει μεγάλη αποδοχή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: Dikastiko.gr - https://bit.ly/37OEHJf