Παράταση ισχύος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017)

08.jpg

Παράταση ισχύος του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών (Ν. 4469/2017)

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

Πρόκειται για την Π.Ν.Π με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων». Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως την 30η Απριλίου 2020, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3.».

Διαβάστε την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εδώ