Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικής διαφοράς μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ODR

Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικής διαφοράς μέσω της Ευρωπαϊκής Πλταφόρμας ODR

Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικής διαφοράς μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας ODR

Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών επιλύει ήδη τις πρώτες της υποθέσεις στην Ελλάδα. Ο καταναλωτής που κάνει αγορές online μπορεί να υποβάλλει την καταγγελία του μέσω της πλατφόρμας προς οποιοδήποτε προμηθευτή έχει την έδρα του στην ευρωπαϊκή ένωση προσκαλώντας τον να επιλύσει εξωδικαστικά το πρόβλημα που προέκυψε μέσω της παρουσίας ενός εγκεκριμένου φορέα επίλυσης που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και είναι κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Σε μια τέτοια υπόθεση καταναλωτής από την Ισπανία αγόρασε online βιβλία από μεγάλο ελληνικό εκδοτικό οίκο. Η παράδοση των προϊόντων καθυστέρησε και ο καταναλωτής αρνήθηκε την παραλαβή τους. Ο προμηθευτής απέδωσε την καθυστέρηση στα Ισπανικά Ταχυδρομεία τα οποία καθυστέρησαν αδικαιολόγητα την παράδοση σε τέτοιο βαθμό που ο καταναλωτής να αγοράσει από άλλον προμηθευτή τα ίδια βιβλία. Ο καταναλωτής δεν αποδέχθηκε την καθυστέρηση των ισπανικών ταχυδρομείων και ζήτησε την πλήρη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στον προμηθευτή. Ο προμηθευτής πρότεινε έκπτωση επί της αξίας των προϊόντων την οποία όμως ο καταναλωτής αρνήθηκε επίσης αφού είχε αγοράσει τα βιβλία. Με την παρέμβαση του διαμεσολαβητή που όρισε το κέντρο επίλυσης ADR point ο προμηθευτής δέχθηκε να επιστρέψει τα χρήματα εκτός από την αξία των ταχυδρομικών εξόδων το κόστος των οποίων τα δύο μέρη μοιράστηκαν. Στην υπόθεση δε χρειάστηκε να συνταχθεί πρακτικό συμβιβασμού αφού ο προμηθευτής εκπλήρωσε άμεσα τη συμφωνία του πιστώνοντας το σχετικό ποσό.