Το ADR point στο ADR European Forum της Μαδρίτης

Το ADR point στο ADR European Forum της Μαδρίτης

Το ADR point στο ADR European Forum της Μαδρίτης

Το Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ADR point συμμετείχε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 ως εισηγητής στο 2ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ της Μαδρίτης με αντικείμενο την εφαρμογή της Οδηγίας 2013/11 και του Κανονισμού 524/2013 για την εναλλακτική και ηλεκτρονική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών που διοργανώθηκε από την ADICAE υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών & Ισότητας, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μαδρίτη.

Το φόρουμ περιελάμβανε μια πλούσια ατζέντα θεμάτων γύρω από την εφαρμογή του νέου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα κράτη μέλη υιοθέτησαν τη νέα οδηγία, παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας της οδηγίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις πρώτες εντυπώσεις από την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας ανάλογης εξωδικαστικής διαδικασίας συλλογικής δράσης για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.  

Στο φόρουμ συμμετείχαν ομιλητές από 15 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Πορτογαλία, Γερμανία, Εσθονία, Τσεχία, Λιθουανία κλπ) οι οποίοι εκπροσώπησαν, υπουργεία,  πανεπιστήμια, φορείς επίλυσης, κεντρικές τράπεζες, καταναλωτικές οργανώσεις και δομές που έχουν σχέση με την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών.

Η εισήγηση του ADR point αφορούσε δύο σημαντικά θέματα των διαδικασιών επίλυσης, τις αλλαγές που είναι επιβεβλημένες για την μεγαλύτερη χρήση και αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου επίλυσης και την δημιουργία ενός παράλληλου πλαισίου συλλογικής προστασίας των καταναλωτών μέσω διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης. Το ADR point είχε επίσης την ευκαιρία να ανταλλάξει καλές πρακτικές με ανάλογα κέντρα της Ευρώπης  και  να διευρύνει τις διεθνείς του συνεργασίες με ευρωπαϊκούς φορείς επίλυσης.