Πρόταση για υποχρεωτική διαμεσολάβηση από τον ΔΣΑ

Πρόταση για υποχρεωτική διαμεσολάβηση από τον ΔΣΑ

Πρόταση για υποχρεωτική διαμεσολάβηση από τον ΔΣΑ

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση συνδιοργάνωσε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με τον ΟΠΕΜΕΔ με τίτλο «Διαμεσολάβηση: κίνδυνος ή ευκαιρία για τον δικηγόρο;».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέτηση του Προέδρου του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή, του μεγαλύτερου δικηγορικού συλλόγου της χώρας που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων  στην έλλειψη θεσμικών κινήτρων που θα ωθήσουν τους διαδίκους στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και επεσήμανε ότι «η υιοθέτηση ενός υποχρεωτικού προσταδίου διαμεσολάβησης σε επιλεγμένες κατηγορίες μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης και εν συνεχεία νομοθέτησης». 

Ο κος Αλεξανδρής έκανε επίσης αναφορά και σε ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση υιοθετώντας δημόσια την πιο θετική μέχρι σήμερα δημόσια θέση υπέρ του θεσμού. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα «Η θέσπιση ελκυστικών φορολογικών ή άλλων μέτρων, ως κινήτρων εφαρμογής της διαμεσολάβησης, η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη συμμόρφωσης των μερών με την εκ του νόμου υποχρέωση του για συμμετοχή σε υποχρεωτική διαμεσολάβηση, η δυνατότητα μεταγραφής των αποφάσεων της διαμεσολάβησης, προκειμένου να επιλύονται με διαμεσολάβηση άμεσα και χωρίς την ανάγκη περαιτέρω πράξεων και υποθέσεις εμπράγματου δικαίου, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τον Έλληνα νομοθέτη, έτσι ώστε να γίνει η διαμεσολάβηση πιο ελκυστική»

Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ ανέφερε ότι τόσο ο ΔΣΑ, όσο και ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ως φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών, ενθαρρύνουν έμπρακτα, στο μέτρο του δυνατού τον θεσμό και πως παρά τις δυσκολίες εφαρμογής του είναι κάτι που πρέπει να προχωρήσει αφού από την διαδικασία προκύπτουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο για τους ίδιους τους πολίτες αλλά και για την τακτική δικαιοσύνη, η οποία κερδίζει σε ενέργεια και δυναμικό, αποσυμφορούμενη από σημαντικό όγκο υποθέσεων.

Ο ΓΓ του ΟΠΕΜΕΔ Νικόλας Κανελλόπουλος, μίλησε για μια ακόμη φορά για τη μεγάλη αξία της διαμεσολάβησης αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης προάγει έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών και αποτελεί ένα νέο εργαλείο στα χέρια των δικηγόρων. Το διεθνές περιβάλλον δείχνει μία σαφή τάση στην επιλογή εξωδικαστικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, με δεδομένο το όφελος που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις.»