Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κρατικές Υπηρεσίες

 Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)

 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου

 Ευρωπαϊκό Κέντρο ΚαταναλωτήΑνεξάρτητες Αρχές

 Συνήγορος του Πολίτη

 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

 Επιτροπή Ανταγωνισμού

 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

 Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

 Εθνική Επιτροπή ΒιοηθικήςΔικηγορικοί Σύλλογοι

 Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

 Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

 Δικηγορικός Σύλλογος ΠάτραςΚαταναλωτικές Ενώσεις

 Ένωση Καταναλωτών - Ποιότητα Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.)

 Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.)

 Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.) / Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας (Γ.Ο.Κ.Ε.)

 Νέο Ινστιτούτο Καταναλωτών (Νέο ΙΝ.ΚΑ.)

 Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Ε.Π.ΚΑ.Σ.)

 Μοτοσυκλετιστική Ένωση Καταναλωτών (ΜΟΤ.Ε.Κ.)

 Ένωση Καταναλωτών και Δανειοληπτών

 Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας

 Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Ν.Κιλκίς (ΕΝΩ.Π.ΚΑ)

 Σύλλογος Προστασίας Καταναλωτών Έδεσσας

 Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.)

 Βιοκαταναλωτές για Ποιοτική Ζωή (ΒΙΟΖΩ)

 Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών (ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ)

 Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας

 Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης (ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ)

 Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.) Ηλείας

 Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.) Μακεδονίας

 Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε)

 Ένωση Ενεργών Καταναλωτών (ΕΝ.Ε.ΚΑ)Διεθνείς Συνδέσεις

 Διαδικτυακή Πύλη της ΕΕ

 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γεν.Δ/νση Προστασίας Καταναλωτών)

 Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ECC-Net)

 Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

 ΟΟΣΑ (Πολιτική Καταναλωτών)

 Συμβούλιο της Ευρώπης

 Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC)

 Ευρωπαϊκή Νομική Ομάδα για την Προστασία των Καταναλωτών (ECLG)

 Διαδικτυακή Πύλη Dolceta - On-line Εκπαίδευση Καταναλωτών