Νομοθεσία

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει αρχεία με τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά στην εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών και ενημερώνεται τακτικά με νέους νόμους και υπουργικές αποφάσεις, όπως και με Οδηγίες και Κανονισμούς της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να "κατεβάσετε" όποιο αρχείο επιθυμείτε για την προσωπική σας πληροφόρηση.