Τι Γίνεται με την Εφαρμογή

 

Γνωρίζετε πως όταν μια διαφορά επιλύεται από το δικαστήριο τα μέρη είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στη διαδικασία γνωρίζοντας πως ο δικαστής θα εκδώσει μια απόφαση την οποία οφείλουν να εκτελέσουν. Τι γίνεται  όμως με τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης στις καταναλωτικές διαφορές;


Ελευθερία συμμετοχής

Στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών τα μέρη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν αν θα συμμετέχουν ή όχι στις διαδικασίες επίλυσης. Είναι επίσης ελεύθερα να αποχωρήσουν από τις διαδικασίες οποιαδήποτε στιγμή. Ο λόγος που συμμετέχουν είναι γιατί πιστεύουν πως ένας εξωδικαστικός, συμβιβαστικός, γρήγορος και χαμηλού κόστους τρόπος επίλυσης της διαφοράς τους λειτουργεί θετικά για το συμφέρον τους. 


Εφαρμογή λύσης

Το φυσικό πρόσωπο που ορίζει το ADR point για την επίλυση της διαφοράς των μερών, δεν εκδίδει απόφαση. Προτείνει μια λύση για την επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη έχουν όφελος να επιλύσουν το θέμα σε αυτό επίπεδο, γνωρίζοντας πως το επόμενο στάδιο είναι τα δικαστήρια και ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος, χρόνο και εντάσεις. Έχουν συνεπώς κάθε λόγο να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν την προτεινόμενη λύση.


Συμφωνία των μερών

Όταν τα μέρη συμφωνήσουν με την πρόταση λύσης υπογράφουν ένα ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ που περιγράφει αναλυτικά τη λύση, πότε και ποιες ενέργειες  χρειάζεται να κάνει το κάθε μέρος για την εφαρμογή της συμφωνίας.  Οποιοδήποτε από τα μέρη της διαφοράς το επιθυμεί μπορεί να καταθέσει το πρακτικό συμβιβασμού στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του κέντρου επίλυσης και να αποκτήσει, αν υπάρχει αξίωση που μπορεί να εκτελεστεί, εκτελεστό τίτλο! Και αυτό μόνο σε λίγες μέρες, όταν με δικαστικές διαδικασίες συνήθως παίρνει … χρόνια!


Αθέτηση συμφωνίας

Μπορεί κάποιο μέρος να αθετήσει τη συμφωνία που υπέγραψε; Μπορεί να συμβεί, αλλά είναι ελάχιστα πιθανό. Αν κάποιο από τα μέρη δεν εφαρμόσει τη συμφωνία που υπέγραψε τότε θα ισχύσουν οι συνέπειες που προβλέπει ο νόμος (διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, διατάξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ). Είναι όμως εξαιρετικά σπάνιες οι φορές που το έχουμε συναντήσει.   


Προσφυγή στα δικαστήρια

Τα μέρη, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ακόμη και μετά την πρόταση λύσης, έχουν την απόλυτη ελευθερία να προσφύγουν στα δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς τους. Γιατί λοιπόν να μη χρησιμοποιήσει κάποιος το πλεονέκτημα μιας άλλης διαδικασίας επίλυσης πριν χρειαστεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη;


Δικαστικές προθεσμίες

Η υποβολή αναφοράς και η έναρξη των διαδικασιών επίλυσης διακόπτουν την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διακόπηκαν, αρχίζουν και πάλι από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης, αν βέβαια υπάρχει λόγος.

 


 Το ADR point είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα θέματα εφαρμογής της λύσης που προκύπτει από τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης