Σε Ποιες Γλώσσες

 


Μιλάμε τη γλώσσα σας

Όταν τα μέρη της διαφοράς μιλούν την ίδια γλώσσα  η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη και οι πιθανότητες επίλυσης περισσότερες. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση διασυνοριακών διαφορών όπου τα μέρη είναι από διαφορετικές χώρες. Πολύ απλά, το ADR point … μιλάει τη γλώσσα σας.


Έντυπο Αναφοράς

Το έντυπο αναφοράς του ADR point είναι μεταφρασμένο στις 5 κύριες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά) και σε 5 γλώσσες χωρών που οι πολίτες τους έχουν συχνή παρουσία στην Ελλάδα (Ρωσικά, Τουρκικά, Σερβικά, Βουλγαρικά και Ρουμανικά). Το ADR point διασφαλίζει για όλους ένα πολύγλωσσο περιβάλλον επικοινωνίας.


Φυσικά πρόσωπα αρμόδια για την ΕΕΔ

Το θέμα της επικοινωνίας του φυσικού προσώπου που ανέλαβε την επίλυση της διαφοράς με τα μέρη είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ποιότητα και την ταχύτητα της επίλυσης. Τα φυσικά πρόσωπα του ADR point μιλούν συνολικά 10 ξένες γλώσσες και στις διασυνοριακές διαφορές επιλέγονται κυρίως αυτοί που μιλούν τη γλώσσα και των δύο μερών.


Ηλεκτρονική επίλυση Youstice

Αν  ένας καταναλωτής υποβάλει την αναφορά του μέσω της πλατφόρμας online επίλυσης διαφορών YOUSTICE θα εκπλαγεί από την τεχνολογική της καινοτομία. Επιχείρηση και καταναλωτής τόσο στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων, όσο και σε αυτό της επίλυσης από το φυσικό πρόσωπο μπορούν να γράφουν κείμενα και να προτείνουν λύσεις ο καθένας στη δική του γλώσσα και οι υπόλοιποι να τα βλέπουν στη δική τους! Είναι απλό. Μειώνοντας τα εμπόδια της επικοινωνίας, αυξάνουμε τις πιθανότητες της επίλυσης.  


Ηλεκτρονική επίλυση EU ODR

H Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ΗΕΔ λειτουργεί στις 23 γλώσσες της Ευρωπαικής Ένωσης. Αυτό σημαίνει πως γίνεται εύκολη και απλή η πρόσβαση για όλους τους καταναλωτές αφού μπορούν να διαβάσουν τις οδηγίες και να κινηθούν στο περιβάλλον της εφαρμογής στη δική τους γλώσσα.  

Όπως θα έχετε καταλάβει, στο  ADR point, η επικοινωνία δεν αποτελεί πρόβλημα!


Το ADR point είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα θέματα της γλωσσικής επικοινωνίας των μερών κατά τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης