Ποιο Είναι το Κόστος

 


Το ADR point χρηματοδοτείται από την παροχή των υπηρεσιών του προς επιχειρήσεις, από έσοδα παροχής υπηρεσιών διαπραγματεύσεων και διαμεσολάβησης, από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οργανισμούς, εταιρείες και δημόσιους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και γενικότερα από υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Το ADR point δε λαμβάνει καμιάς μορφής κρατική χρηματοδότηση.


Καταναλωτές

Οι υπηρεσίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών του ADR point είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους καταναλωτές όπως προβλέπει η εθνική νομοθεσία. Χρειάζεται απλά να δείτε τους Κανόνες Διαδικασίας  του ADR point σχετικά με τις προϋποθέσεις υποβολής αναφοράς.


Επιχειρήσεις

Το ADR point, στο πρότυπο πολλών ξένων κέντρων επίλυσης, συνεργάζεται με εταιρείες και επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν σε συνδρομητική βάση τις υπηρεσίες του για την εναλλακτική επίλυση διαφορών που έχουν με καταναλωτές-πελάτες τους. Βάση της συνεργασίας αποτελούν διαμορφωμένα προγράμματα αλλά και ειδικότερες συμφωνίες και σχέδια αμοιβών που καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους αναγκών των επιχειρήσεων. Θα τα γνωρίσετε συνοπτικά παρακάτω και ακόμη καλύτερα επικοινωνώντας με το ADR point.


Κόστος επίλυσης από 35€ !

Ακριβώς! Αυτή άλλωστε είναι και η έννοια του χαμηλού κόστους στην επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Το κόστος ξεκινά από 35€ σε μια μεγάλη κατηγορία καταναλωτικών αντικειμένων χαμηλής και μέσης αξίας και διαμορφώνεται ανάλογα για διαφορές υψηλότερης χρηματικής αξίας που είναι πιο σύνθετες και δυσκολότερες στην επίλυσή τους. Σε κάθε περίπτωση το κόστος παραμένει πολλές φορές χαμηλότερο από το κόστος προσφυγής σε δικαστικές διαδικασίες, ενώ ο χρόνος επίλυσης μπορεί να είναι από μερικές ώρες μέχρι λίγες εβδομάδες.  


ADR point basic

Είναι το βασικό πλαίσιο αμοιβών του ADR point που περιλαμβάνει την αμοιβή ανά υπόθεση που αναλαμβάνει να επιλύσει το ADR point και αφορά σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης με φυσική παρουσία των μερών (offline) και σε διαδικασίες ηλεκτρονικής επίλυσης (online). Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

adrpointbasic 


ADR point express

Επίλυση express! Μια μοναδική δυνατότητα χρήσιμη για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Επίλυση online μέσα σε λίγες ώρες για απλές, συνηθισμένες και χαμηλής αξίας καθημερινές καταναλωτικές διαφορές. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

adrpointexpress 


ADR point value

Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν χαμηλές αμοιβές για την επίλυση offline και online διαφορών και άλλα προνόμια με την εγγραφή τους στο ετήσιο πρόγραμμα ADR point value. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

adrpointvalue 


ADR point premium

Επίλυση διαφορών με φυσική παρουσία των μερών και ηλεκτρονικά  με τις μικρότερες αμοιβές, με δωρεάν επίλυση υποθέσεων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τα περισσότερα προνόμια στο ετήσιο πρόγραμμα premium του ADR point. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 


ADR point flat

Πολλές επιχειρήσεις έχουν καταναλωτικές διαφορές κυρίως μέσης και υψηλότερης χρηματικής αξίας. Το ADR point δημιούργησε το πρόγραμμα flat που δίνει τη δυνατότητα μιας σταθερής αμοιβής για όλες τις διαφορές που είναι χαμηλότερη έως και 40% από το βασικό πρόγραμμα. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.


Εξατομικευμένα προγράμματα ADR point

Γνωρίζουμε πως οι ανάγκες κάθε επιχείρησης είναι διαφορετικές. Διαφορετικός όγκος αναφορών, άλλο καταναλωτικό αντικείμενο, μεγαλύτερη ή μικρότερη συχνότητα επίλυσης διαφορών, διαφορετικές χρηματικές αξίες συναλλαγών. Μπορούμε να φτιάξουμε μαζί το πρόγραμμα επίλυσης διαφορών που εξυπηρετεί  το προφίλ της εταιρείας σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να βρούμε τη λύση …  που θα δίνει τις λύσεις!


Free4all από το ADR point

Όποιο πρόγραμμα του ADR point κι αν επιλέξετε είναι μαζί σας και το free4all. Με ελεύθερη πρόσβαση σε ειδήσεις και ενημέρωση, με download αρχείων και πολλά ακόμη.

  φρεε


Τρόπος πληρωμής

Οι αμοιβές ανά υπόθεση και οι επιχειρηματικές συνδρομές καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του ADR point:

Τράπεζα:Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΙΒΑΝ:GR8101718630006863138210570
Δικαιούχος: ADRpoint ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Τράπεζα:Τράπεζα EUROBANK  
IBAN:GR8502600300000970201261703
Δικαιούχος: ADRpoint ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

 

Αν έχετε λογαριασμό PayPal, η πληρωμή είναι ακόμη πιο εύκολη! Απλά κάντε ΚΛΙΚ στο παρακάτω εικονίδιο και συνδεθείτε στο PayPal.me.

 

 


Χρόνος καταβολής αμοιβής

Συνδρομητικές υπηρεσίες

Η πληρωμή των συνδρομητικών υπηρεσιών γίνεται στον παραπάνω λογαριασμό και η έναρξη των προγραμμάτων ισχύει από την ημερομηνία καταβολής.   

Αμοιβή ανά υπόθεση

Η πληρωμή της αμοιβής ανά υπόθεση που έρχεται για επίλυση στο ADR point γίνεται συνήθως με την έναρξη των διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης ή πριν την ολοκλήρωσή τους, Η καταβολή της αμοιβής ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα μέρη της διαφοράς (το ένα ή και τα δύο) αποχωρήσουν πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης και ανεξάρτητα από το αν συμφωνήσουν ή όχι και ακολουθήσουν ή όχι τη λύση που προτείνει το φυσικό πρόσωπο του ADR point που ανέλαβε την επίλυση της διαφοράς τους


Το ADR point είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το κόστος των υπηρεσιών εναλλακτικής επίλυσης και τα επιχειρηματικά προγράμματα αμοιβών.