Εταιρείες που επιλέγουν το ADR point

Το ADR point αποτελεί τον πρώτο πάροχο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ διαφορών στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα είναι το μόνο ιδιωτικό κέντρο επίλυσης ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ διαφορών στην Ελλάδα. Τεχνολογικές καινοτομίες επίλυσης, εμπειρία και μεγάλο διεθνές δίκτυο συνεργασιών είναι κάποιοι από τους λόγους που επιλέγεται από μεγάλες εταιρείες για την επίλυση των διαφορών τους.

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται μόνο οι εταιρείες που παρέχουν  ρητή συναίνεση στο ADR point να αναρτήσει το εμπορικό τους σήμα.