Η Πλατφόρμα Youstice

Καινοτομία στην επίλυση διαφορών

Η πλατφόρμα YOUSTICE παρέχει το πιο απλό περιβάλλον ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Με καινοτόμες λειτουργίες, όπως εικονογράμματα με προδιατυπωμένα προβλήματα και λύσεις, λίστα φορέων επίλυσης και φυσικών προσώπων με το πλήρες προφίλ τους, περιορισμένη ανάγκη για γραπτά κείμενα, περιβάλλον απευθείας διαπραγμάτευσης των μερών, ταυτόχρονη λειτουργία σε πολλές γλώσσες, εύκολο λειτουργικό για τον χρήστη και πολλά ακόμη. Η πλατφόρμα  YOUSTICE συνεργάζεται με επαγγελματικές ενώσεις, ενώσεις ηλεκτρονικού εμπορίου & καταναλωτών και χρησιμοποιείται ήδη από εταιρείες, καταναλωτές και φορείς ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών σε ολόκληρο τον κόσμο.


 Επίλυση ακόμη και σε λίγες ώρες

Η πλατφόρμα YOUSTICE έχει δύο επίπεδα επίλυσης!

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: επιχείρηση και καταναλωτής διαπραγματεύονται απευθείας μέσα στο περιβάλλον της πλατφόρμας για να βρούνε λύση στη μεταξύ τους διαφορά. Είναι το επίπεδο που επιλύεται ο μεγαλύτερος αριθμός καταναλωτικών διαφορών, ακόμη και σε λίγες μόνο ώρες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ: αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία τότε ο καταναλωτής υποβάλει την διαφορά του για επίλυση στο ADR point το οποίο αναθέτει σε ένα φυσικό πρόσωπο (ουδέτερο και ανεξάρτητο) την επίλυση της διαφοράς.

Τόσο απλά. Τόσο εύκολα. Τόσο φιλικά.


ΚΛΙΚ ... και ξεκινήστε

Αν θέλετε επιπλέον ενημέρωση για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, επικοινωνήστε μαζί μας. Αν είστε όμως έτοιμοι, κάντε ΚΛΙΚ στο εικονίδιο YOUSTICE και ξεκινήστε να λύσετε τη διαφορά σας ONLINE.