Έντυπο Αναφοράς

Στο ADR point έχουμε φροντίσει να μπορείτε πολύ απλά & εύκολα να μας υποβάλετε την αναφορά σας με όποιον τρόπο σας εξυπηρετεί καλύτερα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ


Kάντε κλικ στο παραπάνω εικονίδιο, συμπληρώστε ηλεκτρονικά το ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ και στείλτε το στο ADR point με e mail (info@adrpoint.gr), με fax (2310 512612) ή ταχυδρομικά Τσιμισκή 7, 546 25 Θεσσαλονίκη.

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ONLINE

Ακόμη πιο εύκολα, στείλτε μας την ΑΝΑΦΟΡΑ σας ONLINE, συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία και κάνοντας ΚΛΙΚ στο εικονίδιο ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Όσα περισσότερα και πιο ακριβή στοιχεία συμπληρώσετε παρακάτω τόσο ευκολότερη και ταχύτερη θα είναι η διαδικασία επικοινωνίας του ADR point με τον προμηθευτή και η επεξεργασία της αναφοράς που έχετε υποβάλει.

// Με ποιον τρόπο αγοράσατε το προϊόν/υπηρεσία από τον προμηθευτή;

// Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες ανήκει η διαφορά σας με τον προμηθευτή;


// Πριν από την παρούσα αναφορά, κάνατε κάποια προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς σας απευθείας με τον προμηθευτή;


// Εκκρεμεί η παρούσα διαφορά ενώπιον δικαστηρίων από ενέργεια δική σας ή του προμηθευτή;


// Υποβλήθηκε και εξετάσθηκε (ή εξετάζεται) η παρούσα διαφορά από άλλον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών;


// Ποια είναι (ή θεωρείτε πως είναι, στην περίπτωση άυλης αξίας) η χρηματική αξία της διαφοράς σας με τον προμηθευτή; (σημειώστε ποσό σε €)


// Σχετικά έγγραφα

Μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε έγγραφα κρίνετε χρήσιμα για την επίλυση της διαφοράς σας (πχ αναλυτικότερο σημείωμα για τα γεγονότα/αντίγραφα συμφωνιών/τιμολογίων/αποδείξεων αγοράς/φωτογραφίες κλπ), σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ADR point ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@adrpoint.gr

// Κόστος Επίλυσης

Οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μέσω του Κέντρου ADR point είναι ΔΩΡΕΑΝ για τον καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 9γ της ΚΥΑ 70330 (ΦΕΚ Β 1421/9-7-15)

// Χρήσιμες Πληροφορίες

Πριν υποβάλετε την Online ΑΝΑΦΟΡΑ ενημερωθείτε για τους Κανόνες Διαδικασίας ΕΕΔ του ADR point. Διαβάστε τους στον ιστότοπο ή ζητήστε τους σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ADR point. Απευθυνθείτε στο ADR point για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετική με τις διαδικασίες ΕΕΔ.

// Δήλωση

Δηλώνω πως έλαβα πλήρη γνώση του ενημερωτικού υλικού και των Κανόνων Διαδικασίας του ADR point και βεβαιώνω την ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που συμπλήρωσα παραπάνω.


Παρέχω στο ADR point τη συγκατάθεσή μου για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που περιλαμβάνονται ή σχετίζονται με τις πληροφορίες του παραπάνω εντύπου αναφοράς, γνωρίζοντας τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπει ο Ν. 2472/1997 καθώς και όσα προβλέπει ο Ν. 3471/2006 για την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. (Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Τήρηση Αρχείου/Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Αρ. Πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/3188/1-11-2017)