Ωραία. Δηλαδή όχι και πολύ ωραία!

Για να βρίσκεστε εδώ σημαίνει πως αγοράσατε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία μετά από επίσκεψή σας σε ένα κατάστημα και τα πράγματα μάλλον δεν πήγαν όπως τα περιμένατε. Τι πρέπει να κάνετε λοιπόν για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα;

Είναι πολύ απλό. Το πρόβλημα απέχει μονο 5 βήματα από τη λύση του!


Βήμα 1: Απευθείας επίλυση

Επικοινωνήστε ή επισκεφτείτε το κατάστημα και προσπαθήστε να επιλύσετε το πρόβλημα απευθείας με την επιχείρηση ή το προσωπικό του καταστήματος. Πάρα πολλές διαφορές επιλύονται σε αυτό το επίπεδο. Άρα είναι αναγκαίο να εξαντλήσετε αυτή την πιθανότητα.


Βήμα 2: Υποβολή αναφοράς

Αν η διαφορά σας δεν επιλυθεί και δεν επιθυμείτε να πάτε στα δικαστήρια, μπορείτε να συμπληρώσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ του ADR point (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) και να το υποβάλετε στο Κέντρο με έναν από τους πολλούς διαθέσιμους τρόπους που μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της ενημέρωσης. Εννοείται πως για κάθε διευκρίνηση και απορία, είμαστε πάντα εδώ! 


Βήμα 3: Ενημέρωση της επιχείρησης

Το ADR point, μετά την παραλαβή του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ενημερώνει άμεσα την επιχείρηση με την οποία κάνατε τη συναλλαγή και (αν δε συνεργαζόμαστε ήδη) την προσκαλεί να αποδεχθεί το ADR point ως Κέντρο που θα αναλάβει την επίλυση της διαφοράς και να συμμετέχει στις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης. Αν η επιχείρηση αρνηθεί, δεν υπάρχει συνέχεια στη διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης και θα πρέπει πιθανότατα να προσφύγετε στα δικαστήρια. Αν όμως δεχθεί, η διαδικασία επίλυσης ξεκινά. 


Βήμα 4: Επιλογή φυσικού προσώπου

Το ADR point αναθέτει την επίλυση της διαφοράς σε έναν φυσικό πρόσωπο και ενημερώνει σχετικά τα μέρη της διαφοράς. Τα μέρη μπορούν να δούνε το προφίλ του και έχουν περιθώριο 24 ωρών να αρνηθούν τον διορισμό του αν θεωρούν πως προκύπτουν ζητήματα αμεροληψίας και ουδετερότητας στο πρόσωπό του. Αν αυτό συμβεί και έχει βάση, το ADR point διορίζει άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο επικοινωνεί με τα μέρη, ακούει τα επιχειρήματά τους και λαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία και προτάσεις των μερών σε μια ανοιχτή διαδικασία συνεννόησης. Στο τέλος της διαδικασίας που διαρκεί λίγες ημέρες προτείνει λύση στα μέρη της διαφοράς. Η λύση περιλαμβάνει το σκεπτικό του, τις ενέργειες που πρέπει να κάνει το κάθε μέρος, την επισήμανση πως η προτεινόμενη λύση μπορεί να διαφέρει (να είναι καλύτερη ή χειρότερη) από μια πιθανή δικαστική απόφαση για την ίδια διαφορά, την ενημέρωση πως είναι στην απόλυτη ευχέρεια των μερών να δεχθούν ή να απορρίψουν την προτεινόμενη λύση σκεφτόμενοι τις επόμενες επιλογές τους, το δικαίωμα των μερών να ενημερωθούν για τις νομικές συνέπειες αν ακολουθήσουν την προτεινόμενη λύση και τη δυνατότητά τους να προσφύγουν στη δικαιοσύνη


Βήμα 5: Υπογραφή της συμφωνίας

Αν τα δύο μέρη συμφωνήσουν να ακολουθήσουν την προτεινόμενη λύση, υπογράφουν ένα πρακτικό συμβιβασμού και οποιοδηποτε από τα δύο μέρη το επιθυμεί μπορεί να το καταθέσει στη γραμμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και να αποκτήσει εκτελεστό τίτλο.

 

Αυτό ήταν! Γρήγορες και απλές διαδικασίες επίλυσης για όλες τις διαφορές. Και κάτι ακόμη. Στο ADR point μπορούμε να λύσουμε online και τις διαφορές που προκύπτουν από συναλλαγές εκτός διαδικτύου!


Πρέπει ακόμη να γνωρίζετε πως

  • το ADR point δεν μπορεί να εξετάσει αναφορές που έχουν ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες.
  • οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης είναι δωρεάν για τους καταναλωτές. Διαβάστε περισσότερα για την πολιτική αμοιβών 
  • τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αποσυρθούν από τη διαδικασία επίλυσης σε οποιοδήποτε στάδιό της.
  • η διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία των μερών, ούτε την παράσταση δικηγόρων.

ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΑΣΩ!

Πριν από την υποβολή αναφοράς και την έναρξη των διαδικασιών επίλυσης τα μέρη πρέπει να διαβάσουν τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του ADR point