Θεσμικοί Φορείς Συνεργαζόμενοι με το ADRpoint

Ευρώπη & Κόσμος

Το ADR point είναι μέλος του διεθνούς δικτύου YOUSTICE στο οποίο συμμετέχουν  επιλεγμένες εταιρείες και πρόσωπα από τον χώρο της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έχει εκπροσώπηση και παρουσία σε τρεις ηπείρους και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και συνεργασίες που περιλαμβάνουν κορυφαίους ιδιωτικούς και θεσμικούς φορείς επίλυσης, παρόχους ODR, διεθνείς και εθνικές επαγγελματικές ενώσεις και εταιρείες με γνωστά εμπορικά σήματα. Παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με θεσμικούς φορείς γειτονικών χωρών.  

Ελλάδα

Το ADR point συνεργάζεται με καταναλωτικές και επαγγελματικές ενώσεις της χώρας σε  διαφορετικά καταναλωτικά αντικείμενα και έχει διμερείς συνεργασίες με εγχώρια και διμερή εμπορικά και επαγγελματικά επιμελητήρια.