Γνωρίστε το ADR Freepoint


 

Πάντοτε στις πρώτες επαφές με τους επαγγελματίες μιας διαδικασίας υπάρχει το άγχος και η επιβάρυνση της αρχικής αμοιβής που θα πρέπει να καταβληθεί ανεξάρτητα από την χρήση ή όχι των διαδικασιών. Στο ADR point θεωρούμε πως τα μέρη μιας διαφοράς πρέπει να απαλλαγούν από αυτή την πρακτική. Για αυτό δημιουργήσαμε το πρόγραμμα freepoint που έχει ακριβώς αυτό τον σκοπό.


Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα freepoint περιλαμβάνει,

  • τις προκαταρκτικές πρώτες συζητήσεις με τα μέρη της διαφοράς
  • την ενημέρωση των νομικών τους παραστατών για τη διαδικασία
  • την πρώτη συνάντηση στα γραφεία του ADR point με τα μέρη της διαφοράς
  • τις συνεννοήσεις με τους νομικούς τους παραστάτες
  • την εξέταση της διαφοράς για να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση
  • την οργάνωση των λεπτομερειών της συνάντησης

Αν χρησιμοποιήσει κάποιος το freepoint είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει με διαμεσολάβηση;

Ασφαλώς όχι. Το freepoint δεν δεσμεύει τα μέρη που το χρησιμοποιούν. Είναι ελεύθερα να συνεχίσουν με διαμεσολάβηση ή να αποχωρήσουν. Οι στατιστικές δείχνουν ωστόσο πως περίπου 90% όσων χρησιμοποιούν αυτή τη διαδικασία ενημέρωσης δοκιμάζουν να επιλύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση!


Υπάρχει αμοιβή για το freepoint;

Όπως δηλώνει και το όνομα του προγράμματος, το freepoint είναι απολύτως δωρεάν!


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ADR point τηλεφωνικά στο 2310 510005 ή ηλεκτρονικά στο info@adrpoint.gr