Εταιρείες που επιλέγουν το ADR point

Η διαμεσολάβηση έχει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής σε πολλές καθημερινές διαφορές δίνοντας μια νέα διάσταση στους τρόπους επίλυσης.

Το ADR point αποτελεί τον πρώτο πάροχο ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα και από τους πρώτους στην Ευρώπη καθώς και το πρώτο ιδιωτικό κέντρο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα. Τεχνολογικές καινοτομίες επίλυσης, εμπειρία και μεγάλο διεθνές δίκτυο συνεργασιών είναι κάποιοι από τους λόγους που επιλέγεται από ιδιώτες και μεγάλες εταιρείες για την επίλυση των διαφορών τους. Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται μόνο οι εταιρείες που παρέχουν τη ρητή συναίνεση στο ADR point να αναρτήσει το εμπορικό τους σήμα.