Σας Συνδέουμε με Όσους Χρειάζεστε

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων έχει στο κέντρο της τον συντονιστή και τέσσερις ειδικότητες

Η επιχείρηση που επιθυμεί και έχει τις προϋποθέσεις να υπαχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι συνετό να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχουν οι παραπάνω τέσσερις ειδικότητες προκειμένου να διασφαλίσει πως δε θα υπάρξουν τυπικά και ουσιαστικά λάθη στην υποβολή της αίτησης ή στη διαδικασία διαπραγματεύσεων που μπορούν ενδεχομένως να οδηγήσουν στην ανεπιτυχή περαίωση της υπόθεσης.


ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Παρά το γεγονός πως η παρουσία δικηγόρου δεν είναι υποχρεωτική στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, θεωρούμε πως είναι αναγκαίο να υπάρχει νομική υποστήριξη η οποία θα χρειαστεί σε στάδια της διαδικασίας και κυρίως στο τμήμα της κατάρτισης της τελικής συμφωνίας και της διαδικασίας επικύρωσης. Συνήθως οι επιχειρήσεις έχουν συνεργαζόμενους δικηγόρους για τις εταιρικές τους υποθέσεις. Θα ήταν ωστόσο  χρήσιμο να βεβαιώσουν πως οι δικηγόροι έχουν καλή γνώση της νέας διαδικασίας.  Αν μια επιχείρηση χρειάζεται νομική υποστήριξη το ADR point μπορεί να της παρέχει  συνεργάτες-δικηγόρους σε ολόκληρη την Ελλάδα.        


ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

 

Ο νόμος 4469/2017 προβλέπει την υποχρεωτική παρουσία εμπειρογνώμονα μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, θεωρούμε πως η παρουσία εμπειρογνώμονα είναι αναγκαία και στις μικρές, αφού μεγάλο τμήμα της διαδικασίας έχει σχέση με τα οικονομικά μεγέθη της  επιχείρησης ενώ κεντρικό ρόλο παίζουν η μελέτη βιωσιμότητας, το επιχειρηματικό σχέδιο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης και βεβαίως τόσο η αρχική πρόταση προς τους πιστωτές όσο και η αξιολόγηση των αντιπροτάσεων στη συνέχεια της διαδικασίας. Το ADR point έχοντας δημιουργήσει customized λύσεις για όλα τα μεγέθη και τις μορφές των επιχειρήσεων έχει ήδη ανακοινώσει τη στρατηγική του συνεργασία με την Atlantis Συμβουλευτική που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, 

         

 


 ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ

Υπάρχει η πρόβλεψη στο νόμο πως αν δεν υπάρχει εκτίμηση των ακινήτων του οφειλέτη μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αξίες βάσει των οποίων υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ. Μπορεί ωστόσο στη διάρκεια της διαδικασίας να προκύψει ανάγκη πιο εξειδικευμένης εκτίμησης της ακίνητης περιουσίας για την αποτύπωση των εξασφαλίσεων των πιστωτών αλλά και της θέσης του οφειλέτη. Το ADR point συνεργάζεται με εταιρίες εκτιμητών ακινήτων που μπορούν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία.

 

 


ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Η διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού προβλέπει τη δυνατότητα αντικατάστασης του συντονιστή με διαμεσολαβητή της επιλογής των πιστωτών. Ακόμη όμως και όταν αυτό δε συμβεί η χρήση των υπηρεσιών του διαμεσολαβητή είναι εξαιρετικά αναγκαία αφού αφενός προέρχεται από το ίδιο μητρώο από το οποίο ορίζεται ο συντονιστής της διαδικασίας και αφετέρου μπορεί να ενεργήσει ως τεχνικός σύμβουλος στις διαπραγματεύσεις του οφειλέτη με τους πιστωτές αυξάνοντας τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Το ADR point διαθέτει κορυφαία τεχνογνωσία στο θέμα της παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, έχοντας ένα δίκτυο περίπου 100 διαμεσολαβητών σε ολόκληρη την Ελλάδα.